Weet wanneer je 112 moet bellen!

Organisatie

De Nationale Bond voor EHBO heeft verenigingen en persoonlijke leden als lid van de organisatie.

Alle leden mogen deelnemen aan de algemene vergadering. Het bestuur legt verantwoording af op de algemene ledenvergadering.

Er is een aantal districten actief binnen de Nationale Bond. Ze onderhouden het contact met verenigingen, organiseren regionale bijeenkomsten e.d.

Het landelijk secretariaat is vraagbaak, helpdesk, leverancier van ideeën, verzendt onderscheidingen, organiseert de ledenvergadering en regiobijeenkomsten en regelt al die grote en kleine dingen die een organisatie draaiend houden. Er is veel contact met de verenigingen. Het secretariaat is de spin in het web van de landelijke organisatie.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in