Evenementen en veldnorm evenemtenzorg

Verenigingen en evenemententeams verzorgen al of niet op commerciële basis ondersteuning bij evenementen. Het is belangrijk dat er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt.

Evenementen vragen een zorgvuldige organisatie. De hulpverlener moet ‘van de hoed en de rand’ weten om in situaties die er echt toe doen adequaat te kunnen optreden. In EHBO Leren & Doen (2e druk) staat een uitgebreid en geactualiseerd hoofdstuk evenementenhulpverlening.

Veldnorm evenementenzorg
In het voorjaar van 2019 is de Veldnorm evenementenzorg ingevoerd. De komende twee jaar wordt bekeken hoe de veldnorm uitpakt in de praktijk en of er nog aanpassing nodig is. Daarna zal de veldnorm definitief worden. Wij vragen alle verenigingen om bij problemen, zorgen, suggesties of vragen een mail te sturen aan secretariaat@nationalebond.nl. Wij kunnen deze opmerkingen doorgeven aan de projectgroep.

Tijdens de ledenvergadering is de vraag gesteld wat de inzet van de Nationale Bond is geweest bij de invoering van de Veldnorm. In zijn algemeenheid vindt het bestuur het belangrijk om een actieve bijdrage te leveren bij ontwikkelingen. We zitten liever actief aan tafel om mee te praten dan dat we na afloop worden geïnformeerd. Dat is een belangrijke meerwaarde van een landelijke organisatie.

Dit is ook de insteek geweest bij de invoering van de veldnorm. Dat er een veldnorm zou komen was snel duidelijk. Daarom was de inzet erop gericht om ervoor te zorgen dat de projectgroep zoveel mogelijk gevoed werd door ervaringen uit het veld van de vrijwillige eerstehulpverleners. In Nederland worden talloze evenementen georganiseerd dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers. Het kan niet de bedoeling van de veldnorm zijn dat organisaties op hoge kosten worden gejaagd en evenementen niet meer door kunnen gaan vanwege een gebrek aan vrijwillige Eerstehulpverleners. Die vrijwilligers moet je dus koesteren en niet buiten spel zetten door ingewikkelde eisen en regels. En daar hebben we bij de projectgroep steeds aandacht voor gevraagd.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in