Landelijke organisatie

Het zijn onze vrijwilligers die het doen. Zij besturen hun vereniging, organiseren opleidingen, regelen eerste hulp tijdens evenementen, onderhouden contacten enz. Onze leden zijn gediplomeerd (diploma Eerste Hulp) en onmisbaar. Het landelijk bestuur ondersteunt verenigingen met les- en informatiemateriaal, informatie over het besturen van de vereniging, werven van vrijwilligers en noem-maar-op.
Vrijwilligerswerk moet zich vernieuwen. Daarin investeren we met nieuw lesmateriaal en e-learning. En ons secretariaat in Ede is het centrum voor allerlei kleine en grote zaken.

De organisatie ben je sàmen
Leden hebben stemrecht. De algemene vergadering kiest het landelijk bestuur, bepaalt de hoofdlijnen van beleid, stelt de (financiële) jaarverslagen vast. Het is ook ontmoetingsplaats, met tijd en gelegenheid om over de praktijk te praten, ideeën uit te wisselen, bij te tanken.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in