Zoeken

Social media links

Volg ons op:

linkedin

twitter

EHBO f

 • Weet wanneer je 112 moet bellen!

Banner - Organisatie

EHBO afbeelding-02

Banner - Boek

EHBO coverLeD 2016 bijgesneden 240x240

Banner - Cursussen

cursussen

Banner - Informatie

EHBO afbeelding-03

logo ANBI
De Belastingdienst erkent de landelijke organisatie en de leden-verenigingen via een zogenaamde groepsbeschikking, als Algemeen Nut Beogende Instelling.
De voordelen van een ANBI-erkenning zijn de volgende.

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting;
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI;
 • Donateur van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Publicatieplicht
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI voldoen aan een publicatieplicht, waarbij het gaat om de volgende gegevens.
1. De naam van de organisatie.
2. Het RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer/fiscaal nummer.
3. Het post- of bezoekadres van de organisatie.
4. De hoofdlijnen van het beleidsplan.
5. De functie van de bestuurders.
6. De namen van de bestuurders.
7. Het beloningsbeleid.
8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
9. Een financiële verantwoording (een samenvatting van kosten en baten is voldoende).

Nadat jaarstukken zijn goedgekeurd, of wanneer mutaties in het bestuur zijn opgetreden dienen deze wijzigingen in de publicatie te worden aangebracht.

Actuele Publicaties
Hierna volgt een aantal actuele publicaties.

 

EHBO VERENIGING EGMOND

Fiscaal nummer:8163.68.478
Huisweid 31, 1935 AT Egmond Binnen

Doel
De vereniging stelt zich ten doel: Te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde morele en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen, zulks in de meest ruime zin.
De (bestuurs)leden ontvangen géén vrijwilligersvergoeding.
De (bestuurs)leden en instructeurs krijgen gemaakte onkosten vergoed.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De vereniging draagt er zorg voor dat de doelstelling naar beste vermogen wordt uitgevoerd.
De uitvoering geschiedt door de bestuursleden, door leden van de vereniging en door leden, die zijn toegevoegd als vrijwilliger, al dan niet, met een speciale functie, die dienstbaar is aan de vereniging.

Bestuur
John Liefting, Bestuurslid
Maartje Brink, Secretaris
Anouk Molenaar, Penningmeester
Caroline Boom, Kaderinstructeur en bestuurslid
Lida Baltus, Voorzitter

De (bestuurs)leden ontvangen géén vrijwilligersvergoeding.
De (bestuurs)leden en instructeurs krijgen gemaakte onkosten vergoed.

Assistentie bij evenementen:
Egmond op zijn Kop, harddraverij, Voetbaltoernooien, Hoeverdorpsfeest, Rommelmarkt.

Evenementen lopen 2017 – 2018
Ook dit jaar hebben leden van de vereniging verschillende grote en kleine evenementen gelopen, te weten:

 • Hoeftoernooi (Zeevogels) Egmond aan den Hoef
 • Stamppotloop op 17 maart 2018 in Egmond-Binnen
 • Hoeverdorpsfeest op 10 juni 2018
 • Rommelmarkt Eensgezindheid in Egmond-Binnen
 • Kortebaandraverij in Egmond aan den Hoef
 • Egmond op z’n Kop, Egmond Binnen, 17-19 augustus
 • Midwinterduinloop, le Champion, December 2018
 • Power Vally, trekker trek, 19 mei 2018.

Jeugd-EHBO op scholen
Samen met de Egmondse Reddingsbrigade en Het Rode Kruis heeft de vereniging EHBO-lessen gegeven in groep 8 van een aantal Egmondse basisscholen.

Inkomsten 2017-2018: € € 12.674,82
Uitgaven 2017/2018: € 14.883,27

 


EHBO vereniging Grevenbicht-Papenhoven

RSIN / Fiscaalnr.: 803076150
Post- of bezoekadres: Mw. A. Helgers, Grote Tienden 11, 6124-CB, Papenhoven.

Doel
De vereniging stelt zich ten doel het ten alle tijden en aan iedereen verlenen van eerste hulp bij ongelukken door preventief op te treden bij alle activiteiten waar de vereniging bij betrokken is.

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn alle leden te scholen voor het uitvoeren van hun taak en zorg dragen voor bijscholing.

Bestuur:
Voorzitter F. Laumen
Secretaris mevr. A. Helgers
Penningmeester mevr. N. Haan-Kluts
Bestuurslid 1 mevr. M. Lechner
Bestuurslid 2 F. van Didden
Bestuurslid 3 mevr. W. de Jong
Bestuurslid 4  mevr. M. v. Cleef
Beloningsbeleid: n.v.t.

Verleende hulpverleningen en representatieve verplichtingen: 32 activiteiten
60 EHBO-ers hulp verleenden hulp aan even zo vele slachtoffers in verenigingsverband.
Totaal 323 mensuren hulpverlening, ex individuele hulpverlening.
Tien herhalingslessen eerste hulp.
Twee herhalings -reanimatie-AED- lessen aan 46 niet EHBO leden.
Inkomsten 2015 € 3.087.-  Uitgaven 2015 € 3.126.-

 

EHBO vereniging Hoek


Jasmijnlaan 4, 4542 CL Hoek.
KvK 000021517940.

Doel
De vereniging stelt zich ten doel het verlenen van eerste hulp.

Bestuur:
Voorzitter P. Corlemeijer
Secretaris, mevr. V.M van der Salm-Achterberg
Penningmeester, mevr. E.M.Koole-Achterberg
Bestuurslid mevr. P. Hendrikse-Lensen
Bestuurslid mevr. J.M. Rijckaert-van der Giessen

Uitgeoefende activiteiten
EHAK. Les ambulance verpleegkundige “hoe te handelen bij verkeersongevallen”.
Buitenoefening met de brandweer, 15 leerlingen behaalden eerste hulp diploma Jeugd-A.
Een AED werd aangeschaft.
Inkomsten 2012 € 2.151.- Uitgaven 2012 € 3.713.-


EHBO vereniging St. Christoffel te Langeraar

Fiscaal nummer: 8039.27.514
Langeraarseweg 84, 2461 CL Langeraar (gem. Nieuwkoop)

Doel
Uit sociale bewogenheid en respect stelt de vereniging zich ten doel te bevorderen al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan zijn als volgt.
De EHBO vereniging verzorgt ieder jaar herhalingslessen voor haar leden en een opleidingscursus. Dit is een opleiding EHBO, een opleiding EHBO aan kinderen of een opleiding AED/reanimatie.
EHBO-ers (leden) worden op vrijwillige basis ingezet bij evenementen die in de gemeente georganiseerd worden.

Bestuur:
Voorzitter A. Hijdra
Penningmeester mevr. I. van Lammeren
Secretaris mevr. K. Robertz  
Beloningsbeleid n.v.t.
Uitgeoefende activiteiten
Jaarlijks staat de vereniging bij diverse evenementen; onder meer de kermis, de braderie, tentfeesten, et cetera.
Inkomsten 2012 € 3.721.- Uitgaven 2012 € 3.307-


EHBO Langeveen

RSIN /  Fiscaal nr.807680977

Post- en bezoekadres

Bruinehaarsweg 8 7679 TJ Langeveen

Doelstelling:

Het doel van de vereniging is te bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde eerste hulp bij ongevallen.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Organiseren van opleidingscursussen E.H.B.O./AED en herhalingslessen voor eigen leden.

Bestuur :

 Voorzitter :           M. Kreuze .

Secretaris :            C. Koopman

Penningmeester :  A. Groot Kormelink - Bernds .

Bestuurslid :         H.Kienhuis

Bestuurslid :         F.Kleizen                              

Beloningsbeleid : n.v.t.

Uitgeoefende activiteiten:

De E.H.B.O. Langeveen kent 5 herhalingslessen en 1 les voor de AED en reanimatie voor haar leden.

Inzet E .H .B .O . :

Carnaval de Turftrappers; Voetbaltoernooien V. V . Langeveen ; Volleybaltoernooi Flash-Stars :Volksfeesten Langeveen ;

Concours Hippique Molenruiters en enkele kleine activiteiten die in het dorp Langeveen georganiseerd worden.

Inkomsten 2017           Uitgaven 2017       

 

€ 8.887,22                    € 6.503.20

 

Vereniging E H B O -de Wiel- te Lopik

Fiscaal nummer 816587188
Meeuwenlaan 51 , 3411BD Lopik
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doel
Organiseren van cursussen in eerste hulp bij ongelukken en ongevalpreventie.
Organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpers.
Doelgerichte propaganda.
Samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen.
Assisteren bij evenementen in de gemeente Lopik.
Hoofdlijnen van het beleidsplan.
De organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur.
Het bestuur volgt daarbij de richtlijnen van “het Oranje Kruis”, is bevoegd tot het aantrekken van een instructeur, belast met de aankoop van en het beheer over les- en instructiemateriaal, welke het eigendom zijn van de vereniging en zorgt voor de aankoop van verplichte leermiddelen voor de cursisten.

Bestuur
Voorzitter: mevr. E.M.L. van Eijk- Kooijman
Secretaris: mevr.G.van Ettinger-Verhoog
Penningmeester: mevr.M.T.A.Dubbelman
Beloningsbeleid n.v.t.

Uitgeoefende activiteiten
Herhalingslessen; 4e Hester Crisisavond; AED herhaling; herhaling AED voetbalver. Cabauw te Cabauw;  Piet v.d. Heuveloefenavonden: Culemborg, Installatie Bedrijf v.d. Pol; Terberg te Benschop.
Verleende hulp bij evenementen
Twirlen in de Meern;  Pluspop te Cabauw; Recreantenvolleybaltoernooi; Herfstloop te Lopik.
Inkomsten 2014 €       Uitgaven 2014 €

 

Katholieke Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Mariaparochie-Geesteren

RSIN
8164.07.125

Postadres
Vriezenveenseweg 74, 7678 VD Geesteren

Doelstelling
De doel van de vereniging is te bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde eerste hulp bij ongevallen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Organiseren van opleidingscursussen EHBO/AED en herhalingslessen voor eigen leden.

 

Functie bestuurders

Voorzitter                      De heer H.J. Lohuis
Penningmeester             Mevrouw H.M. Braakhuis-Horstman
Secretaresse                 Mevrouw I.M.T. Vlierman-Harmelink
Lid                                Mevrouw L.F.W. Demmer-Weghort
Lid                                De heer T.J.M. Paus

 

Beloningsbeleid
De bestuurders van de verenging ontvangen geen beloning.

Uitgevoerde activiteiten 
5 oefenavonden en 1x per jaar een jaarvergadering

Evenementen
Carnaval Geesteren de Papsleef ’n
Carnaval Harbrinkhoek de Dubbelkiekers
Nieuwjaarsbal
Wielertoerclub
Volleybaltoernooi
Pat Boon paaspop
Sponsorloop Aloysschool
Pony Concours

Financiële verantwoording

2014      Inkomsten         € 11.496,85
             Uitgaven            € 12.029,18

 Toelichting: diverse posten spreken voor zich.

 

Basisgegevens EHBO Sint-Oedenrode 2014, 2015 en 2016

 

Naam vereniging: EHBO vereniging Sint-Oedenrode

RSIN nummer: 806189964
KvK: 40215871
Adres: Cathalijnepad 1, 5491 GT Sint-Oedenrode
www.ehbo-sint-oedenrode.nl

Bestuur vanaf 22-03-2017
Voorzitter: W. van Vught
Secretaris: G. Hulsen vanaf 19 maart 2019 is de nieuwe secretaris E. Sanders
Penningmeester: C. Konings
Lid: H. van Dijk
Lid: P. van Rooij

 

Doelstelling:

De vereniging heeft ten doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde morele en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen, zulks in de meest ruime zin.
Zij tracht dit doel te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met soortgelijke verenigingen of organisaties door:
a. het organiseren van cursussen EHBO en ongevalpreventie;
b. het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters;
c. een doelgerichte public relations en voorlichting;
d. en al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.
De (bestuurs)leden ontvangen géén vrijwilligersvergoeding.
Bestuursleden krijgen gemaakte kosten vergoed.
Diverse (bestuurs)leden stellen de eigen uitrusting beschikbaar.

Beleidsplan:
De vereniging draagt er zorg voor dat de statutaire doelstellingen naar beste vermogen worden uitgevoerd. De uitvoering geschied door de bestuursleden, door andere leden en door personen die zijn toegevoegd als vrijwilliger, al dan niet met een speciale functie, die dienstbaar is aan de vereniging.

Financiële verantwoording:
In 2014 bedroegen de uitgaven van de vereniging € 9.312,00 en de inkomsten € 12.890,00 waardoor een batig saldo resteerde van € 3.578,00.
In 2015 bedroegen de uitgaven van de vereniging € 9.679,00 en de inkomsten € 10.003,00 waardoor een batig saldo resteerde van € 324,00.
In 2016 bedroegen de uitgaven van de vereniging € 8.281,00 en de inkomsten € 10.452,00 waardoor een batig saldo resteerde van € 2.171,00

Activiteiten:

Jaarvergadering: 1x per jaar
Bestuursvergaderingen
Organiseren van Cursussen EHBO
Organiseren van oefenavonden EHBO
Regelen van EHBO-ers indien dit aangevraagd is door een organisator van een evenement
Aanvragen, beheren en uitreiken van onderscheidingen
Beheer caravan en materialen
Beheer secretariaat
Voeren van (financiële) administratie
Beheer ledenadministratie
Voeren overleg met diverse organisaties

 

EHBO Sint Veronica - Nes aan de Amstel

Watercirkel 386
1186 NH Amstelveen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doel
Het helpen van de mensen in het dorp van de Nes en buiten gebied.

Bestuur
Voorzitter A.J. Koppendraaier
Penningmeester G. Goede
Secretaris Mevr. C.N. Boot
Algemeen bestuurslid Mevr. A. Fontijn
Beloningsbeleid n.v.t.

Inkomsten 2015/2016 € 1.687.- Uitgaven 2015/2016: € 993.-

 

EHBO vereniging Noord – Zuid Puiflijk

KvK: 40144460.
Hoogstuk 84, 6651 ES Druten.

Doel
Het opleiding van EHBO’ers in de ruimste zin door het geven van alle voorkomende EHBO cursussen; Basis EHBO – Reanimatiecursussen, w.o. het bedienen van AED;  EHBO aan Kinderen; Jeugd EHBO op scholen.

Bestuur:
Voorzitter    vacature
Secretaris     H. Nas
Penningmeester J. van Ooijen
Bestuursleden B. van Dijk, G. den Hartogh
Beloningsbeleid n.v.t.
Inkomsten 2012 € 1.117.- Uitgaven 2012 € 1.324.-

 

EHBO-vereniging St. Liduina te Saasveld


(Katholieke Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken ‘St. Liduina’).
Fiscaal nummer 816414129
Bornsestraat 58A, 7597 NG Saasveld.

Doel
Opleiding en oefening van de eerste hulpverlening, tevens verlenen van assistentie bij evenementen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan.
De EHBO-vereniging St. Liduina verzorgt de opleiding van haar leden en zorgt dat zij voldoende geoefend blijven. Daarnaast verleent ze EHBO-assistentie bij diverse evenementen in Saasveld.


Bestuur:
Voorzitter: M.B.G. Tijink
Secretaris: K.J.G. Lesscher-Schasfoort
Penningmeester: M.G.J. zûm Grotenhof-Oude Hesselink
Bestuurslid: M.J.T. Wensink-Tijink
Bestuurslid: E.G.S.M. Lesscher-Koekkoek
Beloningsbeleid n.v.t.

Activiteiten
Basiscursus; reanimatie AED cursus; cursus EHBO bij kinderen.
In samenwerking met Rossum waren er 4 lesdagen, 3 herhalingsavonden EHBO, 3 avonden AED en vitale functies en 1 herhalingsles EHBO bij kinderen. Tevens was er in Deurningen een lezing “Nazorg gereanimeerd slachtoffer” en een rayon oefenavond.
Assistentie bij evenementen.
Nieuwjaarsloop; ponyconcours; muziekfeest; tentfeest; trekker-trek; buurtvoetbaltoernooi;
Zomerfeesten; clusterviering; Oldtimerdag; Bruins volleybaltoernooi
In totaal werd er door onze vereniging op 15 dagen assistentie verleend bij 10 evenementen.
Inkomsten 2012 € 6.063.- Uitgaven 2012 € 5.640.-

 

Vereniging EHBO Weiteveen


Fiscaal nummer: 817570792
Uithof 16 7761 XJ Schoonebeek

Doel
Bevorderen al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoordelijke lichamelijke en geestelijke hulp bij ongevallen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan.
Organiseren van cursussen in Eerste Hulp Bij Ongelukken en ongevallenpreventie.
Organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers.
Samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen.

Bestuur:
Voorzitter A. Lambers
Secretaris J. Landman
Penningmeester mevr. A. Sijbom.

Beloningsbeleid n.v.t..
Activiteiten
Basiscursus Eerste Hulp.

 

EHBO-vereniging St Liduina Zoeterwoude

 
RSIN / fiscaal nummer: 805724047
Jan van Banningstraat 7, 2381 AT Zoeterwoude
 
Doel 
Zoveel mogelijk mensen een EHBO-diploma. 
 
Hoofdlijnen van het beleidsplan.
Organiseren van cursussen zowel voor volwassenen en als voor de basisschooljeugd.
 
Dagelijks bestuur
voorzitter mevrouw F. Holt-Boertje
secretaris mevrouw H.T. Arts
penningmeester mevrouw B. van der Poel
Beloningbeleid n.v.t.
 
Activiteiten
Herhalingslessen in voor- en najaar 
Cursus Jeugd-EHBO-A aan kinderen van groep 8 Corbuloschool in Zoeterwoude.
EHBO inzet bij o.a.
Serious Request, Festival the Jammer, Verjaardagsfeest Papeweg, Touwtrek wedstrijden,Stichting Dorpsfeest, Groene Hartloop, Koniginnedag, Sponsorloop SJZ, E/F toernooi SJZ, Wielerronde Zoeterwoude, Schoolvoetbal toernooi Zoeterwoude, Internationaal voetbaltoernooi SJZ, de avonddriedaagse en de intocht van Sinterklaas.
Inkomsten 2013 € 5.402.-  Uitgaven 2013 €  4.731.-


Nationale Bond voor EHBO

Fiscaalnr. 002612409
Horapark 9,6717 LZ Ede

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doel
Bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en/of lichamelijke eerste hulp door vrijwilligers, ongeacht omstandigheid of situatie waarin deze hulp noodzakelijk is.

Hoofdlijnen van het beleidsplan.
Bijdragen aan de kwaliteit van de eerste hulpverlening en ondersteuning van aangesloten verenigingen, andere rechtspersonen en natuurlijke personen met informatie, documentatie, voorlichting en advies.
Ontwikkelen, organiseren en stimuleren van het volgen van cursussen, opleidingen en trainingen die noodzakelijk zijn voor een verantwoorde eerste hulp.
Verwerven van politiek en maatschappelijk draagvlak voor de vrijwillige eerste hulp, werven van vrijwilligers, samenwerken met verwante organisaties en instellingen.

Bestuur:
M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, voorzitter
G.B.J. Zwiers, secretaris
N. Godyla, penningmeester a.i.

K. Huikeshoven, lid van het bestuur

W. Remorie, lid van het bestuur

P. Verhelst, lid van het bestuur.

Beloningsbeleid n.v.t.

Beleidsplan 2018
Uitgeven van het magazine Eerste Hulp, publiceren van nieuwsbrieven aan de leden, organiseren van resp. bezoek brengen aan provinciale en regionale bijeenkomsten van verenigingen en rayons, toekennen van onderscheidingen op voordracht van verenigingen, organiseren van de algemene ledenvergadering, adviseren van verenigingen in organisatorische en bestuurlijke aangelegenheden, bijhouden van ledenbestanden, schriftelijke en digitale communicatie met leden, deelnemen aan overleg met andere organisaties, vertegenwoordigen van de organisatie, bieden van ledenservice zoals bij de aanschaf van (oefen)materialen, voorbereiden van de tweede druk van het praktijkboek EHBO Leren & Doen.


Inkomsten 2015 € 80.051.- Uitgaven 2015 € 69.843.-