Author Archives: VDS

 1. Campagneshop

  Leave a Comment

  Op deze website is onze campagneshop altijd geopend. 
  Het materiaal kan gratis worden gedownload en thuis of via de copy shop in gewenste aantallen worden geprint.

  Kijk eens in de campagne shop. Er staat van alles in. Gratis en voor niks!
  Doen en gebruiken! 

 2. Wij zoeken een enthousiaste penningmeester

  Leave a Comment

  De Nationale Bond voor EHBO is een landelijke organisatie. Een landelijke organisatie met heel veel vrijwilligers. Het zijn de vrijwilligers die het doen. Zij besturen hun vereniging, organiseren opleidingen, regelen eerste hulp tijdens evenementen, onderhouden contacten enz. De grootste groep vrijwilligers zijn de verenigingsleden; zij zijn gediplomeerd (diploma Eerste Hulp) en onmisbaar. Het landelijk bestuur ondersteunt verenigingen met les- en informatiemateriaal, informatie over het besturen van de vereniging, werven van vrijwilligers etc. De landelijke organisatie wordt op haar beurt weer ondersteund door een verenigingsbureau. Op dit moment is het bureau in Ede gehuisvest. Het landelijk bestuur bestaat op dit moment uit een voorzitter, secretaris, penningmeester a.i. en drie algemene bestuursleden. Dit jaar ontstaat er door het vertrek van de penningmeester een vacature in het bestuur. 

  Maatschappelijke ontwikkelingen

  Het bestuur van de Nationale Bond speelt in op de landelijke ontwikkelingen en zet nadrukkelijk in op vernieuwing en ontwikkeling. Dat uit zich in onze structuur en dienstverlening en op de wijze waarop wij lesstof aanbieden. Het is niet meer vanzelfsprekend om een (langdurig) verenigingslidmaatschap aan te gaan. Dit betekent dat wij steeds op zoek zijn naar nieuwe toegevoegde waarde voor- en verbinding met onze leden. In 2016 hebben wij de tweede druk uitgebracht van ons eigen lesboek EHBO Leren & Doen. Onze organisatie is ambitieus en moet het zonder subsidiegelden doen. De exploitatie vindt plaats op basis van ontvangen contributies en opbrengsten van het lesboek.

  De penningmeester

  De uitvoerende werkzaamheden (o.a. de facturatie, bijwerken van de administratie, debiteuren beheer, etc) zijn ondergebracht bij het verenigingsbureau. De penningmeester onderhoudt contact met het verenigingsbureau en stemt inhoudelijke zaken met hen af. Kerntaken van de penningmeester zijn:

  • Verantwoordelijk voor het financieel beleid en beheer
  • Opstellen van het jaarverslag en maken van de begroting
  • andere met de functie samenhangende taken

  Daarnaast wordt van de penningmeester verwacht dat hij zich wat breder inzet in de vorm van commerciële activiteiten, zoals contact met leveranciers en andere voor de bond belangrijke gesprekspartners en meedenkt over de continuïteit van de organisatie. Het bestuur organiseert een paar keer per jaar bijeenkomsten in de regio. Het is gewenst als de penningmeester daarbij aanwezig is. 

  Van bestuursleden wordt verwacht dat zij (ook) zelfstandig kunnen werken, enige ervaring hebben opgedaan als bestuurslid en goed met vrijwilligers kunnen omgaan.

  Tijdsbeslag

  Voor de functie geldt een tijdsbeslag van ca. 1 à 2 dagen per maand, bijzondere activiteiten zoals algemene ledenvergadering of presentie in een regio, buiten beschouwing gelaten. Voor de uitoefening van de functie is een vergoeding van kosten mogelijk. Bestuursvergaderingen vinden op dit moment op zaterdag plaats. Dat kan ook gewijzigd worden in avonduren of een doordeweekse dag.

  Reacties

  Heb je interesse in het penningmeesterschap bij een dynamische vereniging of heb je vragen? Neem dan contact op met Marijke van Beukering, voorzitter van de Nationale Bond. Zij is bereikbaar via voorzitter@nationalebond.nl.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in