Geschiedenis van de EHBO

De vrijwillige eerste hulp komt uit Engeland. De arts John Furley richtte in 1877 een organisatie op om mensen op te leiden voor een EHBO-diploma. In 1893 was het in ons land ook zover en werd de Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken opgericht.

In 1906 werd Zeeland getroffen door een watersnood. Een jaar later leed het schip de Berlin schipbreuk bij Hoek van Holland. De hulpverlening bij deze rampen verliep niet goed. Prins Hendrik, echtgenoot van Koningin Wilhelmina, wilde dat de hulpverlening verbeterde door meer samenwerking tussen EHBO verenigingen en door uniforme cursussen. In 1909 werd Het Oranje Kruis opgericht, in 1951 kwam het diploma EHBO.

In de vorige eeuw was het patroon, dat organisaties werden opgericht naar geloofsrichting of maatschappelijke oriëntatie (verzuiling). Zo ontstond in 1949 de Katholieke Nationale Bond voor EHBO. Jaren geleden besloten de leden om verder te gaan onder de huidige naam: Nationale Bond EHBO.

Nadat in 1993 de districten Noord-Brabant en Limburg zich afsplitsten en zelfstandig verder gingen als EHBO Noord-Brabant en Limburg waren er 4 koepelorganisaties. Beide organisaties hebben zich in mei 2022 opgeheven en zijn gefuseerd met de Nationale Bond op 11 juni 2022.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in