Fusie

Op 11 juni 2022 zijn tijdens de extra algemene vergadering de nieuwe statuten vastgesteld en is het nieuwe logo onthuld. Daarmee is de fusie tussen EHBO Limburg, EHBO Noord-Brabant en de Nationale Bond voor EHBO een feit geworden.

Sinds eind 2019 spreken EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond voor EHBO met elkaar over een fusie. Ook EHBO Nederland en de KNV zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de fusiebesprekingen maar hebben aangegeven daar vanaf te zien.

Voortgangsrapportages
Tijdens de ledenvergaderingen van 5 september 2020, 29 mei 2021 en 11 juni 2022 zijn de verenigingen bijgepraat over de fusiebesprekingen door middel van een voortgangsrapportage. Deze rapportages kunt u hier teruglezen.

Nieuws
Wij hebben regelmatig berichten geplaatst op de site en ook in de nieuwsbrief over de fusie. Hieronder vind je de laatste berichten:

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in