Voortgang van de fusie – januari 2022

Op donderdag 6 januari jl. kwamen de vertegenwoordigers van EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond bij elkaar om de fusiebesprekingen voort te zetten. Met veel frisse energie werden volgende stappen gezet. Er zijn afspraken gemaakt over het proces en de planning. De bedoeling is om medio april de documenten gereed te hebben die aan bod komen tijdens de oprichtingsvergadering op 11 juni.
 
Bij de Nationale Bond is het sinds een paar jaar gebruikelijk om de vergaderstukken van de algemene ledenvergadering op de website te publiceren. De documenten die gereed zijn worden daar zodra het kan gepubliceerd. Zo kunnen alle verenigingen tijdig kennis nemen en ook al vragen en opmerkingen doorgeven. De algemene ledenvergadering op 11 juni zal een volle agenda kennen en om de vergadering toch vlot te laten verlopen wordt voor deze werkwijze gekozen.
 
De eerste werkgroep die bezig is om de werkzaamheden af te ronden is de werkgroep onderscheidingen. De drie besturen hebben ingestemd met een nieuw reglement onderscheidingen. Dit reglement en een notitie met meer informatie over het reglement zal binnenkort op de site gepubliceerd worden. Houd daarom de site in de gaten: https://www.ehbonationalebond.nl/fusie/. Je vindt daar ook de voortgangsrapportages en eerdere nieuwsberichten.
 
De volgende werkgroep die haar werkzaamheden bijna gereed heeft is de werkgroep statuten, HR, nieuwe naam en logo. De verwachting is dat tijdens het volgende overleg in februari de concept-statuten en het concept-HR kunnen worden vastgesteld en ook op de site geplaatst.
 
De vier andere werkgroepen (bestuursvacatures, financiën, verzekeringen en inhoud) zijn een of meer keren bij elkaar geweest. Zij zijn op dreef en bezig om met concrete voorstellen te komen. In de volgende nieuwsbrief zal daar aandacht aan worden besteed.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in