Landelijke organisatie

Het zijn onze vrijwilligers die het doen. Zij besturen hun vereniging, organiseren opleidingen, regelen eerste hulp tijdens evenementen, onderhouden contacten enz. Onze leden zijn gediplomeerd (diploma Eerste Hulp) en onmisbaar. Het landelijk bestuur ondersteunt verenigingen met les- en informatiemateriaal, informatie over het besturen van de vereniging, werven van vrijwilligers en noem-maar-op.
Vrijwilligerswerk moet zich vernieuwen. Daarin investeren we met nieuw lesmateriaal en e-learning. En ons secretariaat in Ede is het centrum voor allerlei kleine en grote zaken.

Organisatie
De Nationale Bond voor EHBO heeft verenigingen en persoonlijke leden als lid van de organisatie. Er is een aantal districten actief binnen de Nationale Bond. Ze onderhouden het contact met verenigingen, organiseren regionale bijeenkomsten e.d.

Landelijk secretariaat
Het landelijk secretariaat is vraagbaak, helpdesk, leverancier van ideeën, verzendt onderscheidingen, organiseert de ledenvergadering en regiobijeenkomsten en regelt al die grote en kleine dingen die een organisatie draaiend houden. Er is veel contact met de verenigingen. Het secretariaat is de spin in het web van de landelijke organisatie.

Algemene ledenvergadering
Alle leden mogen deelnemen aan de algemene vergadering. Het bestuur legt verantwoording af op de algemene ledenvergadering. Leden hebben stemrecht. De algemene vergadering kiest het landelijk bestuur, bepaalt de hoofdlijnen van beleid, stelt de (financiële) jaarverslagen vast. Het is ook de ontmoetingsplaats, met tijd en gelegenheid om over de praktijk te praten, ideeën uit te wisselen, bij te tanken. Zie verder: Algemene ledenvergadering.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in