Vrienden en ANBI

Veel mensen hebben ooit hun diploma gehaald of waren vrijwilliger bij onze verenigingen. Soms komt de klad erin of zijn er gewoon andere prioriteiten. Wie met plezier heeft meegedaan wil misschien betrokken blijven. Blijf betrokken als Vriend van de Eerste Hulp. Vrienden steunen ons met een eenmalige of jaarlijkse gift. Voor een ongesubsidieerde organisatie zoals de onze, is dat èn de vriendschap heel veel waard.

Als vriend kunt u gratis het magazine EERSTE HULP ontvangen. Registreer hier.

Wij zijn erkentelijk voor iedere gift op rekening: NL 42 INGB 0000 512 200 t.n.v. Nationale Bond EHBO, Ede.

Wij zijn een ANBI!
De Belastingdienst erkent ons als Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift mag bij uw belastingaangifte als aftrekpost worden opgevoerd. Onze status is te controleren. Ga naar www.belastingdienst.nl en u vindt ons in het ANBI register. Er is ook een groot aantal aangesloten verenigingen dat een ANBI-status heeft. Zij publiceren hun gegevens op hun eigen websites.

Nationale Bond voor EHBO
De relevante stukken voor de ANBI-status van de Nationale Bond voor EHBO vindt u hier.

Aangesloten verenigingen zonder eigen website
EHBO Grevenbicht-Papenhoven
EHBO Bornerbroek

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in