ANBI

De Vereniging Nationale Bond voor EHBO heeft sinds 1 januari 2008 een ANBI-status.

Bij de belastingdienst staat de organisatie geregistreerd onder RSIN: 2612409

Doelstelling
Het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en/of lichamelijke eerste hulp door vrijwilligers bij ongevallen en dergelijke, ongeacht de omstandigheid of situatie waarin deze hulp noodzakelijk is.

De Nationale Bond voor EHBO ondersteunt verenigingen met les- en informatiemateriaal, informatie over het besturen van de vereniging, werven van vrijwilligers en noem-maar-op. De organisatie heeft geen winstoogmerk.

Bestuur
Op de pagina bestuur vindt u de huidige samenstelling.
De bestuursleden krijgen alleen vergoeding voor gemaakte onkosten (zoals reiskosten). De organisatie heeft geen personeel in dienst.

Jaarverslagen
De laatste verslagen vindt u hier. Oudere verslagen zijn op te vragen via het secretariaat.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in