Voortgang van de fusie – oktober 2021

Onderstaande tekst is opgesteld door EHBO Noord-Brabant en wordt gezamenlijk door de drie koepelorganisaties gedeeld, te weten EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond. Het komt uit nieuwsbrief 7 van juli 2021.

Voortgang van de fusie
De drie koepelorganisaties, te weten EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond, zijn op zaterdag 9 oktober 2021 weer samengekomen te Waalre om de fusiebesprekingen voort te zetten. In dit overleg waren ook de leden van de werkgroepen uitgenodigd.
 
Door de verschillende werkgroepen, die werken aan diverse onderwerpen met betrekking tot deze fusie, is hard gewerkt en zijn er stappen gemaakt. Per werkgroep zal stand van zaken worden vermeld.
 
WG 1 – statuten, HR, nieuwe naam en logo
Er is een gesprek geweest met een notaris over de concept statuten en het huishoudelijk reglement. Er moeten nog enkele zaken in de nieuwe statuten worden opgenomen, zo ook de regels van de WBTR. De aangepaste statuten zullen, na goedkeuring van de notaris, weer worden voorgelegd aan deze deelnemers.
 
Hierna zullen deze statuten en het huishoudelijk reglement aan de verenigingen worden voorgelegd, zodat in de samensmeltingsvergadering er alleen maar een klap op gegeven kan worden.
 
Alle aanwezigen waren vol lof over het nieuwe voorgelegde logo.
 
WG 2 – invullen van bestuur vacatures
Deze werkgroep is aangevuld en komen snel bij elkaar om de inhoud te gaan bespreken.
 
WG 3 – Financiën
Ook deze werkgroep zal nog inhoudelijk met elkaar moeten overleggen. In de vergadering zijn wel wat suggesties gegeven, die men mee kan nemen.
 
WG 4 – Onderscheidingen
De werkgroep leden hebben een concept onderscheidingsreglement opgesteld met input van de drie respectievelijke reglementen. Vanuit de vergadering werden nog wat aanvullende opmerkingen gemaakt. In het volgend overleg is het nieuwe concept klaar om daarna te worden verzonden naar de verenigingen.
Aan de leverancier zal gevraagd worden om een nieuw insigne te maken met het gebruik van het nieuwe loge.
 
WG 5 – Verzekeringen
Door omstandigheden van de watersnoodramp in Limburg kon één van de werkgroep leden niet tijdig aan dit voorstel werken. Op dit moment is een offerte geplaatst voor vier verzekeringen en bij drie Maatschappijen. De werkgroep leden zijn gevraagd om met een voorstel te komen welke verzekeringen wel nodig zijn en welke niet. Een uitgebreide discussie bij het samengaan, willen we hiermee voorkomen. Ook wordt de vrijwilligers verzekering van de gemeente en de verzekering bij een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis in mee genomen.
 
WG 6 – Inhoud – stukken voor de ALV – beleidsplan – samengaan – communicatie
Deze werkgroep komt de komende tijd bij elkaar.
Voorlopig is het streven om in juni 2022 te komen van drie naar één organisatie. Vandaag is wel gesteld, dat de werkgroepen in januari 2022 met hun documenten gereed moeten zijn.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in