Voortgang van de fusie – februari 2022

De 3 koepelorganisaties, te weten EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond, zijn op zaterdag 19 februari 2022 weer voor de achtste keer samengekomen te Waalre om de fusiebesprekingen voort te zetten. In dit overleg waren ook de leden van de werkgroepen uitgenodigd.

Door de verschillende werkgroepen, is hard gewerkt en zijn er stappen gemaakt.

Per werkgroep zal de stand van zaken worden vermeld.

WG 1 – statuten, HR, nieuwe naam en logo
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn door de notaris akkoord bevonden. Elke fusiepartner kan deze inzien. Ook is het nieuwe logo door de werkgroep en fusiepartners vastgesteld. Deze zal op de gezamenlijke vergadering worden gepresenteerd. In principe is deze werkgroep klaar met haar werkzaamheden.
Belangrijk voor de verenigingen is, dat zij niet direct nieuwe statuten of nieuw huishoudelijk reglement moeten maken vanwege de fusie. De verenigingen zijn zelfstandige organisaties en de doelstellingen zijn niet gewijzigd.

Wel hebben de verenigingen natuurlijk nog te maken met de WBTR. Dat betekent dat verenigingen op een gegeven moment moeten voldoen aan deze wet en hun statuten daarmee moeten aanpassen. We zullen hier verenigingen ook op wijzen.

WG 2 – invullen van bestuurs-vacatures
Door deze werkgroep zijn de functiebeschrijvingen opgesteld. Er is samenwerking gezocht met een wervingsbureau om te zoeken naar een nieuwe voorzitter. Daarbij zullen de fusiepartners binnen haar bestanden ook kijken naar toekomstige bestuurders. De functieprofielen staan op de website. Klik hier voor de vacature van voorzitter en hier voor de andere vacatures.

WG 3 – Financiën
Deze werkgroep is eveneens bij elkaar geweest. De werkgroep heeft gekeken naar de vaste uitgaven. Het wachten is op bijv de verzekeringen. Daarna kan een voorstel worden gedaan voor de hoogte van de contributie.

WG 4 – Onderscheidingen
In deze vergadering werden nog enkele kleine aanpassingen gedaan, waarna het nieuwe onderscheidingsreglement is goedgekeurd. Het wordt een puntensysteem zodat het een objectief geheel wordt. Het bestuur neemt een besluit over toekenning na voordracht van de vereniging.
Er wordt nog later gekeken hoe de onderscheidingen eruit gaan zien in combinatie met het nieuwe logo. Het reglement staat op de website. Klik hier voor het reglement.

WG 5 – Verzekeringen
De werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt en er zijn offertes opgevraagd. Daarna worden voorstellen gedaan welke verzekeringen er kunnen komen en bij welke maatschappij de verzekering wordt afgesloten.  
WG 6 – Inhoud – stukken voor de ALV – beleidsplan – samengaan – communicatie
In deze werkgroep is een concept agenda voor de ALV besproken en een conceptbeleidsplan voor de rest van 2022 opgesteld.
Ook is het vergelijkingsschema van de drie Koepels nagelopen. Nagenoeg is op alle beleidsterreinen overeenstemming bereikt.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in