Vacatures in het bestuur

Naast een voorzitter zijn we dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de fusieorganisatie. Het gaat om de vacature van secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid.

Van alle kandidaat-bestuursleden wordt verwacht dat zij (ook) zelfstandig kunnen werken, ervaring hebben opgedaan als bestuurslid en goed met vrijwilligers kunnen omgaan. Affiniteit met EHBO is een pré.

De vacatures vind je hieronder of kun je apart downloaden om te mailen aan geïnteresseerde kandidaten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen informatie opvragen door een bericht te sturen naar het volgende mailadres of een reactie met cv voor 15 april te sturen te sturen naar: NationaleBondEHBO.sollicitatie@gmail.com

Secretaris
De uitvoerende taken die met de functie samenhangen zijn ondergebracht in de bestuurlijke portefeuilleverdeling en worden uitgevoerd door een klein ondersteunend bureau.

De secretarisfunctie is een van de bestuurlijke pijlers van de organisatie. De secretaris wordt wel gekarakteriseerd als ‘het ‘geheugen’ van de organisatie. De secretaris heeft als kerntaken de administratieve afwikkeling van alles wat er binnen de vereniging gebeurt. De spin in het web en de lijn tussen het bestuur en haar leden.

Het bestuur organiseert een paar keer per jaar bijeenkomsten in de regio. Het is gewenst als de secretaris daarbij aanwezig is. 

Penningmeester
De uitvoerende taken die met de functie samenhangen zijn ondergebracht in de bestuurlijke portefeuilleverdeling en worden uitgevoerd door een klein ondersteunend bureau.

De penningmeester heeft als kerntaken het financieel beleid en beheer, sponsorwerving, commerciële aspecten materiaalverkoop en andere met de functie samenhangende taken. Daarnaast wordt van de penningmeester verwacht dat hij inventief is in het aanboren van geldbronnen. Het bestuur organiseert een paar keer per jaar bijeenkomsten in de regio. Het is gewenst als de penningmeester daarbij aanwezig is. 

Bestuurslid (algemeen)
Voor het nieuw te vormen bestuur zijn wij  op zoek naar 1 of meer algemeen bestuursleden. De taken van het bestuurslid kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • vrijwilligersmanagement
  • het onderhouden van contacten met onze verenigingen
  • het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van Eerste Hulp
  • PR/communicatie

Tijdsbeslag voor alle bestuursfuncties
Voor de functie geldt een tijdsbeslag van ca. 1 à 2 dagen per maand, bijzondere activiteiten zoals algemene ledenvergaderingen of presentie in een regio, buiten beschouwing gelaten. Voor de uitoefening van de functie is een vergoeding van kosten mogelijk. Bestuursvergaderingen vinden op dit moment overdag plaats. Dat kan ook gewijzigd worden in avonduren of digitaal.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in