Category Archive: Regio

 1. Regiovergadering West-Brabant

  Leave a Comment

  Geheel in lijn met de uitgesproken behoefte om binnen de Nationale Bond voor EHBO meer met elkaar in contact te kunnen zijn, werd er 28 februari de regiovergadering ‘West-Brabant’ georganiseerd.

  Besproken werden het ‘wel-en-wee’ van de verenigingen in West-Brabant en de uitdagingen die dat oproept. Ten aanzien van de WBTR-wet werd ingegaan op de vijfjaartermijn die binnenkort zal aflopen, om bij de notaris de aangepaste WBTR-statuten van de verenigingen te laten passeren.
  Een thema dat inmiddels ook in andere regiovergaderingen werd genoemd, bleef ook hier niet onbesproken: op welke wijze dek je schade af als vereniging en welke verzekeringen zijn daarvoor nodig. Met name het verzekeren van schades als je als EZO (evenementen zorg organisatie) optreedt, vragen om verheldering. Inmiddels is deze informatie behoefte besproken in het bestuur van de NBvE en vindt er beraad plaats hoe aan deze informatiebehoefte invulling te geven.

  Tot slot werd ingegaan op vragen met betrekking tot het functioneren van het Prins Hendrikfonds en problemen met de subsidiering van nieuwe instructeursopleidingen.

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in