Adviesrapport Hogeschool Utrecht

Vanuit Scompany heeft een groep vierdejaars communicatie studenten onder leiding van een senior-adviseur een rapport uitgebracht. Zij hebben onderzoek gedaan naar wat de toegevoegde waarde van de Nationale Bond EHBO is en wat de wensen en behoeften van de aangesloten verenigingen hierin zijn. Het doel hiervan is om meer betrokkenheid te creëren tussen de Nationale Bond EHBO en haar verenigingen. Het rapport zal uitvoering worden besproken tijdens de komende bestuursvergadering. In de volgende nieuwsbrief zal vervolgens erop teruggekomen worden.

De aanleiding van de opdracht

De Nationale Bond voor EHBO, met 345 aangesloten verenigingen en bijna 13.500 leden, bestaat al bijna 75 jaar en is een van de drie Nederlandse EHBO-bonden. Het bestuur werd in 2022 volledig vernieuwd na een fusie met andere EHBO-koepels en richt zich op het ondersteunen van de aangesloten verenigingen. De missie van de Bond is om zoveel mogelijk mensen op te leiden tot volwaardige EHBO’ers en om een zo goed mogelijke eerstehulpverlening te kunnen bieden. De aangesloten verenigingen spelen een cruciale rol bij het opleiden van vrijwilligers en bieden hulp bij evenementen. Ze investeren jaarlijks tienduizenden uren op vrijwillige basis. De Bond ondersteunt hen via verschillende middelen en vertegenwoordiging. Er is echter weinig inzicht in de effectiviteit van de communicatiemiddelen die worden ingezet en de behoeften van de verenigingen. De vraag vanuit de Nationale Bond voor EHBO is om onderzoek te doen en een passend communicatieadvies op te stellen om de verbinding te versterken en waarde toe te voegen aan de verenigingen.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek omvat zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en richt zich op het beantwoorden van de onderzoeksvraag en deelvragen over toegevoegde waarde, wensen en behoeften, betrokkenheid en communicatie. Het kwantitatieve onderzoek is een enquête die is uitgezet onder de bestuursleden van aangesloten verenigingen. Daarnaast zijn er diepte-interviews gehouden met negen van hen om diepgaande informatie te verzamelen. Ook heeft er een groepsgesprek plaatsgevonden met de Bond om aanvullende informatie te verkrijgen. Daarnaast werd deskresearch uitgevoerd om bestaande gegevens te analyseren, zoals informatie over betrokkenheid, huidige communicatietrends en het bestaansrecht van de Bond. Door het gebruik van zowel een kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethode kunnen betrouwbare en valide resultaten worden verkregen. Dit heeft een duidelijk beeld gegeven van de communicatiebehoeften en verwachtingen van de aangesloten verenigingen.

Resultaten

Uit het onderzoek is gebleken dat de Nationale Bond voor EHBO een verbindende factor wil zijn voor de aangesloten verenigingen door het geven van richting, het verschaffen van kennis en het verlenen van ondersteuning. De bestuursleden van de aangesloten verenigingen zijn echter op zoek naar meer eenheid en overzicht. Ze voelen zich matig betrokken en hebben behoefte aan erkenning van het belang van EHBO, samen met duidelijkere ondersteuning en transparantie. Om betrokkenheid te vergroten, is uit onderzoek gebleken dat dit mogelijk is door duidelijke communicatie van de missie, visie en doelstellingen, onboarding voor nieuwe leden en transparantie.

Advies

In het advies komt een aantal belangrijke punten naar voren:

  • Allereerst moet het maatschappelijke belang van de EHBO op de website worden benadrukt, waardoor het bewustzijn wordt vergroot en vrijwilligerswerk meer wordt gewaardeerd.
  • Om te zorgen voor meer eenheid, wordt er geadviseerd een gesloten omgeving voor de bestuursleden te creëren. Hierin kan alle informatie en ondersteuning vanuit de Bond

worden gezet.

  • Het advies is om regiobijeenkomsten consistent voor elke regio te organiseren en hierin te variëren in locaties. Daarnaast moet het organiseren van tussenbijeenkomsten gestimuleerd worden bij bestuursleden.
  • Het delen van nieuws en successen van verschillende verenigingen wordt aangeraden om te zorgen voor interesse en saamhorigheid onder de bestuursleden.
  • Het is van belang om te zorgen voor terugkoppeling en transparantie vanuit de Bond.
Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in