AED Drone: de eerste klap is een daalder waard

Om de overlevingskans van een patiënt met een hartstilstand te vergroten, zet stichting Hart voor Oss zich in om AED drones te laten vliegen.

Jeroen Boeijen is voorzitter en oprichter van de stichting: “Bij mijn eerste reanimatie als hulpverlener kwam ik bij een dertigjarige man met een hartprobleem, waarbij er geen AED beschikbaar was. De aanrijtijd van de ambulance was twintig minuten, omdat deze uit het buitengebied moest komen. Ik heb gereanimeerd tot ik een ons woog, maar het mocht helaas niet baten. Dit is voor mij de directe aanleiding geweest om AED’s te allen tijde beschikbaar te maken, of ze nu buiten aan de muur hangen of via een drone aan komen vliegen.”
Snelheid
“Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is van levensbelang om een reanimatie te kunnen laten slagen. Om deze aan een drone te binden, levert een behoorlijke tijdwinst op ten opzichte van de aanrijtijden van ambulances. Een drone kan in een rechte lijn, zonder obstakels, op zijn doel af vliegen en behaalt daarmee een tijdwinst van zes minuten over een afstand van meer dan drie kilometer. Met elke minuut die na een hartstilstand voorbijgaat, neemt de overlevingskans met tien procent af en de schade aan het lichaam wordt groter. Door drones uit te rusten met een defibrillator kan deze snel de gewenste locatie bereiken waar hulpverleners direct tot reanimatie over kunnen gaan.”

Data verzamelen
“Het gebruik van drones is de toekomst, wij zouden deze alleen wat dichterbij willen brengen door zo snel mogelijk geld bijeen te krijgen, allereerst voor het doen van testvluchten. Met de data die we daarmee verzamelen, kunnen we dan de financiering rond krijgen. Veel organisaties hebben hun belangstelling getoond, maar deze willen pas investeren wanneer er harde cijfers en feiten boven tafel komen. We zouden de huidige beschikbare tweehonderd AED’s in de regio kunnen vervangen door drie drones, hebben we uitgerekend. Het is een beetje het kip-ei verhaal.”

Regelgeving
Het gebruik van drones is exponentieel toegenomen in Nederland, hierdoor de behoefte aan regels ook. De Rijksoverheid heeft daarom een aantal regels opgesteld in Nederland met wat je wel en niet mag. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 1 september 2015 het National Aerospace Laboratory (NLR) als eerste organisatie in Nederland erkend als keuringsinstantie voor drones. Voor commerciële piloten is sinds 1 juli een ontheffing niet meer nodig. Wel dient de operator een brevet te halen en moet de drone voldoen aan de luchtwaardigheidscriteria.

Hoe gaat het werken?
“Wij hebben een AED van één kilo. Door dit beperkte gewicht kan de drone ongeveer veertig minuten fullspeed en anderhalf uur rustig rondvliegen. Er kunnen ongeveer dertig schokken worden gegeven. We hebben een aanvliegplan opgesteld. Wanneer de omstander geen ervaring heeft met reanimatie, kan de meldkamer op deze manier meekijken en instructies geven. De eerste klap is een daalder waard.”

Meerdere toepassingen
Het maatschappelijke nut van drones komt naar voren bij de toepassing die is bedacht door ANWB Medical Air Assistance en UMCG Ambulancezorg. Zij zijn een proef gestart om met drones medicijnen naar Schiermonnikoog te brengen. Als de proef slaagt, zou medicatie in de toekomst door heel Nederland op deze wijze afgeleverd kunnen worden, handig wanneer er spoed bij is.

Daarnaast heeft de politie Oost Nederland als eerste eenheid in Nederland de beschikking over drones. De minihelikopters worden gebruikt om een plaats delict van boven in beeld te brengen of om een ernstig ongeval vanuit de lucht te bekijken en te analyseren. Veel taken waarvoor nu nog een politiehelikopter vanuit Schiphol of Rotterdam wordt ingevlogen, kunnen eenvoudig door een drone worden uitgevoerd. Vanuit de lucht kunnen beelden worden gemaakt van een plaats delict, wat erg behulpzaam kan zijn bij de opsporing.

Oproep
“We zijn bezig om stakeholders te vinden. De Hartstichting heeft haar steun uitgesproken. We nodigen organisaties en zorgverzekeraars uit om te investeren. Er zijn in Nederland gemiddeld 42 mensen per dag die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen. Het kost een zorgverzekeraar uiteindelijk meer om de mensen met hartproblemen de rest van hun leven te verzorgen en onderhouden”, aldus Jeroen Boeijen van Stichting Hart voor Oss.

Het aanvliegplan is als volgt: • Melding komt binnen bij 112 inzake hartstilstand. • De centralist waarschuwt de professionele hulpdiensten en burgerhulpverlening, geeft de GPS-coördinaten door aan de drone die hiermee wordt geactiveerd en gaat vliegen. • De drone vliegt naar een hoogte van honderd meter, gaat naar de plaats van het incident, waarna de drone zakt tot twintig meter hoogte. • Een visuele verbinding wordt gelegd naar de meldkamer en de brandweercentralist neemt de taken over. Deze zoekt visueel een landingsplaats voor de drone. • De drone landt en geeft een signaal af om de hulpverleners te attenderen op de aanwezigheid van de drone met AED. • De hulpverlener pakt de drone op, inclusief AED, en kan daarmee gelijk een beeld verzorgen voor de meldkamer. Hierdoor kan de meldkamer meer zien van de omgeving-/leefomstandigheden. Gaat het om een kleine studentenflat met een smalle trap, zijn er honden aanwezig, Al deze informatie kan worden doorgegeven aan de aanrijdende hulpdiensten.
Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in