Afasie: niet aangeboren hersenletsel

Communiceren begint vaak met het verlangen om elkaar te willen begrijpen. De juiste woorden vinden, begrijpen, lezen, schrijven en gebaren maken deel uit van interactie tussen mensen. Soms kan als gevolg van hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren. Wanneer men niet meer kan zeggen wat hij wil, heet dat afasie.

De problemen waarmee iemand met afasie (a =niet) fasie (=spreken) kampt, ervaren vakantiegangers wanneer zij zich in het buitenland minder goed kunnen uiten bij een doktersbezoek. Naar schatting 30.000 Nederlanders hebben een vorm van afasie.

Afasie is een taalstoornis die zich uitstrekt over de gebieden spreken, taalbegrip, lezen en schrijven. Afasie is het meestal het gevolg van niet-aangeboren hersenletsel. Het uit zich bij iedereen anders. De soort en ernst van de afasie hangt af van de plaats en ernst van de hersenbeschadiging.

Slecht taalvermogen, goed verstand
Geen twee mensen met afasie zijn precies gelijk, afasie is bij iedereen anders. De ernst en omvang van afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen en iemands persoonlijkheid. Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met het bouwen van zinnen. Anderen spreken juist wel veel, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen; deze mensen hebben vaak grote problemen met het begrijpen van taal. Het taalvermogen van de meeste mensen met afasie bevindt zich ergens tussen deze twee uitersten. Let wel: iemand met afasie beschikt over het algemeen over zijn volledige intellectuele capaciteiten!
Oorzaak
De oorzaak van deze taalstoornis is een hersenbeschadiging door bijvoorbeeld een beroerte, hersentumor, hersenschudding, ontsteking, operatie of vergiftiging. Meestal is de linker-hersenhelft getroffen, de plek waar bij de meeste mensen het taalcentrum ligt. Niet alle functies zijn altijd even zwaar getroffen. Ook kan de taalstoornis wisselvallig zijn: woorden die iemand op het ene moment niet te binnen schieten, kunnen in een andere situatie moeiteloos over de lippen komen. Logopedie bevordert het herstel, maar volledig herstellen is meestal niet mogelijk. Wel kan een afasiepatiënt beter leren omgaan met de beperkingen.

Meer informatie: www.hersenletsel.nl

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in