Agressie tijdens hulpverlenen? Doe aangifte!

Agressie tegen hulpverleners is een aanhoudend probleem dat de laatste jaren veel aandacht krijgt. Aangifte doen als hulpverlener is dan van groot belang. Stichting Hulp voor Hulpverleners deed onderzoek naar de bereidheid om aangifte te doen.

Begin 2014 werd in Amsterdam een ambulancebroeder agressief belaagd door de hulpbehoevenden. Door zijn reactie daarop werd hij zelf verdachte nadat het slachtoffer aangifte tegen hem had gedaan. “Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn”, zegt Jacco Scheer, bestuurslid bij Stichting Hulp voor Hulpverleners. “Dit voorval was voor ons aanleiding om een enquête te houden onder hulpverleners over de bereidheid om aangifte te doen.”

Verdrievoudigd
In totaal hebben 2.551 hulpverleners de enquête ingevuld. Van het totale aantal respondenten geeft 63 % aan geconfronteerd te zijn met agressie en in 48 % van de gevallen gaat het om verbale agressie. Volgens de respondenten is het aantal incidenten verdrievoudigd ten opzichte van 2005/2006. Van de hulpverleners zegt 66 % bekend te zijn met de aangifteprocedure maar 12 % wist überhaupt niet dat zij aangifte konden doen.

Belangrijk
“Aangifte doen is belangrijk”, stelt Scheer. “Zonder aangifte wordt er niets geregistreerd en kan er niets worden gedaan. Uit de enquête bleek dat sommigen geen aangifte doen, omdat ze een andere hulpverlener niet willen belasten of omdat het te tijdrovend is. Als tijdens een dienst aangifte wordt gedaan, moet er vervanging komen. Als men wacht tot na de dienst of de volgende dag, dan schiet her er vaak alweer bij in.”

“Ook denken sommigen dat het niet nodig is om aangifte te doen als de politie het incident overneemt. Maar de politie kan alleen wat doen aan de ordeverstoring, zonder aangifte kunnen ze verder niets. Het opvallendst uit de enquête zijn de redenen waarom er geen aangifte wordt gedaan. Het betekent eigenlijk dat we iets binnen die cultuur moeten veranderen en dat de informatievoorziening vanuit de werkgever moet verbeteren.”

SIRE Campagne
De Stichting heeft de uitkomsten gepresenteerd aan de ministeries en het Expertisecentrum van Veilig Publieke Taak. Scheer: “Zij zijn degenen die informatie moeten verstrekken en campagnes moeten voeren voor verbetering. De SIRE Campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’ is de beste campagne die SIRE ooit gevoerd heeft, want 86 % van de Nederlanders kent de campagne. Het doel was om een maatschappelijke discussie op gang te brengen dat het niet normaal is om geweld te gebruiken tegen mensen die hulp komen verlenen. Het liefst zouden wij nu zien dat er een campagne komt voor gedragsverandering. Ook zou het helpen als het aangifteproces gemakkelijker zou verlopen.”

De ervaringen bij het aangifte doen, zijn over het algemeen positief. Toch geeft 27 % echter aan een negatieve ervaring te hebben. Dat heeft in veel gevallen te maken met represailles van de daders die het privé adres kennen via de aangifteprocedure. “Het is daarom belangrijk te weten dat ook anoniem aangifte kan worden gedaan, bijvoorbeeld via de werkgever”, zegt Scheer.

Stichting Hulp voor Hulpverleners bestaat nu drieënhalf jaar en is een verbindende schakel voor hulpverleners. Op het moment dat een hulpverlener, om wat voor reden dan ook, het niet meer ziet zitten kan hij contact opnemen met de stichting. De stichting zorgt voor adequate hulp.
Een vlinderbom die sporen naliet Mark Hommersen uit Hoorn is al twintig jaar brandweerman. Zes jaar geleden kreeg hij tijdens oud en nieuw een vlinderbom naar zijn benen gegooid. Sindsdien heeft hij blijvende gehoorschade aan één oor. “Een vlinderbom is qua kracht en explosie vergelijkbaar met een oefengranaat uit het leger. Ik had pijnlijke benen, blauwe plekken en een continue piep in mijn oor.” “Via via kwam ik er achter wie het had gedaan. Ik heb de jongen de volgende dag opgezocht en de kans gegeven zelf naar de politie te gaan. Hij had gegooid om ons te laten schrikken, vertelde hij en het boeide hem weinig. Ik heb aangifte gedaan. De jongen heeft één à twee dagen in voorarrest gezeten en rond de honderd uur aan werkstraf gekregen. Dat had van mij wat forser gemogen, gezien de opzet, het geweld tegen een ambtenaar in functie en bezit en gebruik van een illegaal wapen. De aangifte is een fikse papierwinkel, maar wel belangrijk. Die jongen heeft nooit meer van zich laten horen, erg jammer vind ik dat.” “Los van de gehoorschade heeft het incident zijn sporen nagelaten. Ik reageerde feller naar omstanders en was botter geworden, ook thuis. Het is me gebeurd bij een kerstbomenverbranding dat een jochie vuurwerk op het vuur gooide en ik een straal water over het kind spoot. Uiteraard kreeg ik meteen de ouders over me heen die zich af vroegen waar ik mee bezig was. Ik handelde voor mij doen uit noodweer, ik schrok.” “Zij hebben aangifte tegen mij gedaan. Ik heb bij de politie mijn verhaal verteld en heb ook die mensen thuis bezocht om het uit te leggen. Ik had, los van geweld, andere heftige dingen meegemaakt in functie en die vlinderbom was de druppel. Daarom heb ik hulp gezocht bij een vertrouwenspersoon.” Meer informatie op www.hulpvoorhulpverleners.nl en op www.youtube.com/watch?v=yKwDzvLq9Tc
Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in