Terugblik ALV 2021

Op zaterdag 29 mei werd de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Naast fysieke aanwezigheid volgens de geldende Coronamaatregelen, nam ook een aantal EHBO-verenigingen digitaal deel. Er stonden flink wat punten op de agenda die allemaal zijn behandeld. De kascontrolecommissie deed verslag over de financiële stukken 2020. De verenigingen bedankten de commissie voor haar werkzaamheden. Aan het bestuur werd décharge gegeven voor het gevoerde financieel beleid. De vergadering stelde een aantal wijzigingen voor waarna een klachtenregeling en een aangepast Huishoudelijk Reglement werden vastgesteld. De verenigingen werden bijgepraat over landelijke ontwikkelingen waaronder de fusiebesprekingen, Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, Veldnorm evenementenzorg, VOG en ANBI. In de nieuwsbrief leest u over de laatste onderwerpen meer. Het bestuur dankt alle aanwezigen voor de constructieve vergadering en het gestelde vertrouwen. De volgende algemene ledenvergadering is gepland op zaterdag 14 mei 2022.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in