Algemene Ledenvergadering Nationale Bond voor EHBO 20 mei De Bilt

Op 20 mei vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Nationale Bond voor EHBO plaats.
Naast de formelere agendapunten (jaarverslagen; contributievaststelling; kascontrole) werd het meerjarenplan 2024-2027 besproken en vastgesteld.

Het meerjarenplan legt de richting vast waarin de Nationale Bond zich gaat bewegen om dé belangenbehartiger te zijn met betrekking tot EHBO en parallel daaraan het belang van EHBO voor de samenleving meer nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij het bredere publiek.

Door middel van een korte lagerhuisdiscussie werd intensief gesproken over de uitdagende stelling ‘laat de Nationale Bond voor EHBO groeien van 13 duizend naar 26 duizend’. Al discussiërende werden een aantal kansen, bedreigingen, zwakten en zeker ook sterkten van de Nationale Bond en de aangesloten verenigingen scherp benoemd.
Het motto ‘iedere EHBO’er werft een nieuwe EHBO’er’ prikkelde de aanwezigen om handreikingen te benoemen die helpen bij de werving van nieuwe verenigingsleden.

Nadat de vergadering uitgebreid stilstond bij de financiële situatie en het budget, werd besloten om de contributie gelijk te houden (3,95 euro per verenigingslid).

Daarnaast werd een aantal werkgroepen ingesteld: communicatie, opleidingen en NBvE jubileum 75 jaar.

De presentatie “hoe de Nationale Bond App te gebruiken voor je eigen vereniging” gaf de aanwezigen inzicht in het effectief gebruik van deze mooie smartphone-app.

De vergadering werd feestelijk afgesloten met de benoeming van onze oud-voorzitster Marijke van Beukering tot erelid.

Het volledige verslag en sheets met betrekking tot de smartphone-app worden binnenkort op de website van de Nationale Bond voor EHBO gepubliceerd.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in