Save-the-date: ALV op 14 mei 2022 (reservedatum 11 juni)

Zoals tijdens de afgelopen ledenvergadering en in verschillende nieuwsbrieven is aangekondigd werken EHBO Limburg, EHBO Noord-Brabant en de Nationale Bond voor EHBO aan een fusie. Voor deze fusie worden nieuwe statuten voorgelegd aan de ledenvergadering. In de huidige statuten is bepaald dat er voldoende verenigingen aanwezig moeten zijn om de statuten te kunnen wijzigen. De ervaring leert dat het aantal verenigingen dat een ALV bezoekt niet groot is. Daarom vraagt het bestuur om twee data te reserveren. De reguliere ALV zal worden gehouden op zaterdag 14 mei.

Het bestuur nodigt persoonlijke leden en aangesloten verenigingen van de Nationale Bond voor EHBO uit om deze Algemene Ledenvergadering bij te wonen. 

Wijziging statuten
Zoals bepaald in artikel 34 van de huidige statuten kondigen wij hierbij aan dat het bestuur aan de agenda van de Algemene Vergadering een voorstel zal toevoegen om de statuten te wijzigen. Voor de wijziging van de statuten is het nodig dat ten minste een/vierde van het aantal aangesloten verenigingen aanwezig is. Als dit aantal niet aanwezig is zal de vergadering worden gesloten en een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen binnen 14 dagen. Deze vergadering zal in dat geval worden gehouden op zaterdag 11 juni 2022.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in