“Beademen hoort bij reanimatie”

Jaarlijks worden 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. Over de effectiviteit van beademing als onderdeel van de reanimatie zijn tegenstrijdige berichten te horen. Hoe zit het nu?

Martijn Maas van Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) kan er kort over zijn: “Ja, beademen is nog steeds een onderdeel van de reanimatie. Beademen is noodzakelijk voor een hartstilstand die langer aanhoudt, of indien de oorzaak ligt bij een longziekte, verdrinking, trauma of bij kinderen.”

Richtlijnen 2015
In 2015 zijn de meest recente richtlijnen voor de reanimatie van volwassenen, kinderen en pasgeborenen gepresenteerd door de NRR. De raad is opgericht in 1993 als overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA). De reanimatie-richtlijnen zijn gebaseerd op de CPR Guidelines 2015 van de European Resuscitation Council (ERC) en vervangen de eerdere richtlijnen uit 2010. De Nederlandse richtlijnen zijn nadrukkelijk niet slechts een vertaling van de ERC richtlijnen. Ze zijn aangepast en waar nodig herschreven, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de Nederlandse situatie.

Aanpassing
De auteurs van een observationele studie die werd uitgevoerd in Japan concludeerden in 2007 dat hartmassage zonder beademing door omstanders te verkiezen is boven conventionele reanimatie (hartmassage gecombineerd met mond-op-mond beademing) voor hartstilstand buiten het ziekenhuis. Maas: “De internationale consensus is dat het bewijs voor reanimeren zonder beademen onvoldoende was om de conventionele reanimatie (met beademen) te vervangen. De ERC voorziet pas een eventuele aanpassing van de richtlijnen nadat alle nieuwe studies rond reanimatie op internationaal niveau geëvalueerd zijn.”

Kiss of life
Beademen tijdens reanimatie is niet populair, zeker wanneer de patiënt hygiënisch in slechte staat verkeert en er risico’s bestaan voor de overdracht van ernstige besmettingen. Speciaal hiervoor zijn maskertjes (kiss of life) te krijgen die je als sleutelhanger kunt gebruiken en bijna altijd bij je kunt hebben. Bij AED’s zit vaak een beademingsmasker. Als het gaat om leven en dood kunnen dertig borstcompressies en twee beademingen alle verschil maken.

Meer informatie: www.reanimatieraad.nl

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in