Bel een ambulance

Medisch noodgeval?

In Nederland zijn zeven dagen per week en 24 uur per dag ambulances en ambulancemedewerkers beschikbaar om zorg te verlenen. Van alle spoedritten is gemiddeld 95% van de ambulances binnen 15 minuten bij de patiënt aanwezig.

Jaarlijks zijn er in Nederland ruim 1,1 miljoen ambulanceritten. Per regio verschilt dit aantal sterk vanwege omvang, aantal bewoners, bevolkingsdichtheid etc. Er wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende en planbare ambulancezorg. Bij deze indeling gaat het om de urgentie waarmee een ambulance naar een patiënt wordt gestuurd. (zie kader)

Vijftien minuten
Hoewel in het algemeen wordt aangenomen dat een korte responstijd bijdraagt aan grotere overlevingskansen van patiënten of het beperken van gezondheidsschade, is er strikt genomen geen wetenschappelijke basis voor. De norm van 15 minuten is vooral een rekenkundige norm om te bepalen hoeveel ambulances op welke plaats noodzakelijk zijn om aan de wettelijke eisen van spreiding en beschikbaarheid te kunnen voldoen.

Dit betekent dat een absolute maximum responstijd van vijftien minuten niet gegarandeerd kan worden aangezien een ambulance een schaars goed is. Als gevolg van gelijktijdigheid van inzetten kan het zijn dat er bijvoorbeeld tijdelijk geen ambulance beschikbaar is, of dat de responstijd langer is dan vijftien minuten omdat de ambulance een grote(re) afstand moet overbruggen. Toch doen de ambulancemedewerkers hun uiterste best om zo snel mogelijk ter plekke te zijn. In 2012 was de gemiddelde responstijd 9.40 minuten.

Meer informatie op
www.demensenvandeambulance.nl

Wat is belangrijk om te weten als u denkt dat er een ambulance nodig is? Bellen met 112: Meldkamer beoordeelt wat nodig is en of een ambulance moet uitrijden. Weet waar u bent. Hoe duidelijker, hoe sneller ter plaatse. Wat is er gebeurd? Schets de situatie. Voor instructie van de eerste zorg geeft de meldkamer-centralist aanwijzingen. Geef uw telefoonnummer. Zo kan er altijd teruggebeld worden. Gaat het slechter? Bel dan nogmaals 112. In het verkeer: Laat merken dat u de ambulance hebt zien aankomen. Maak ruimte voor de ambulance als het kan, maar doe het altijd veilig. Blijf rustig. Geef aan welke kant u opgaat via de richtingaanwijzer. Bij zorgverlening: Laat duidelijk zien waar de ambulance moet zijn. Zorg dat de hulpverleners er goed bij kunnen (maak ruimte). Zorg voor een veilige omgeving (houd bijvoorbeeld een hond uit de buurt). Vraag de mensen van de ambulancedienst of u kunt helpen. Geef duidelijke en eerlijke informatie.
Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in