Bestuurswisseling

Tijdens de bestuursvergadering in juni is helaas afscheid genomen van lid Fred Vroomen. Om privéredenen heeft hij moeten besluiten om zijn bestuursfunctie neer te leggen.

Voorzitter Dick Bogers: ,,Wij zijn Fred dankbaar voor zijn inzet en inbreng binnen het bestuur het afgelopen jaar. Fred heeft zich met name ingezet op het communicatievlak. Dankzij zijn tomeloze inzet is de nieuwsbrief weer iedere maand verschenen en in een nieuw jasje gestoken en heeft hij vele bijdragen geleverd aan ons magazine.” Fred heeft voor het bestuur een communicatieplan geschreven en hij heeft samen met de voorzitter het meerjarenplan voor de vereniging opgesteld dat tijdens de Algemene Ledenvergadering door de leden unaniem is aangenomen. Daarnaast heeft Fred zich met verve ingezet voor de regio bijeenkomsten in Limburg en voor de vertegenwoordiging van de Limburgse verenigingen binnen het bestuur. ,,Rest ons Fred nogmaals zeer hartelijk te danken voor zijn inzet en misschien zien we hem in de toekomst weer terug.” De beoogde opvolger is Sandra Wardle. Als aspirant bestuurslid gaat zij komende maanden meedraaien binnen het bestuur. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich nader aan u voorstellen.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in