Burgerhulpverlening kan het verschil maken

Het gaat om die kostbare eerste minuten

Om burgers in te schakelen bij reanimaties is een alarmeringssysteem opgezet met de naam HartslagNu. EHBO-gediplomeerden in Nederland zijn van harte uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden want 6 minuten kunnen het verschil tussen leven en dood betekenen.

HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Inmiddels hebben 70.000 burgerhulpverleners zich aangemeld.

Factor tijd
In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een circulatiestilstand. Dat is meer dan 16.000 per jaar. Uit onderzoeken is gebleken dat de meeste circulatiestilstanden thuis, in de vertrouwde woonomgeving, plaatsvinden. Initiatiefnemer Wim van der Worp benadrukt het belang van de factor tijd: “De gemiddelde aanrijtijd van een ambulance naar een spoedgeval, dus ook een reanimatie, bedraagt in Nederland gemiddeld 10 minuten en mag wettelijk zelfs oplopen tot 15 minuten. Voor een patiënt met een circulatiestilstand is dit veel te laat. Het vrijwilligerssysteem kan die kostbare tijd overbruggen en kan in veel gevallen de overlevingskansen van het slachtoffer sterk vergroten.”

Hoe werkt het?
Bij een telefonische 1-1-2 melding van een (mogelijke) circulatiestilstand worden twee ambulances naar het slachtoffer gestuurd door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en wordt automatisch het alarmeringssysteem HartslagNU geactiveerd. In het alarmeringssysteem HartslagNu is een onderscheid gemaakt tussen een ‘Reanimator’ en een ‘AED-provider’. Beide hulpverleners worden met een SMS gealarmeerd en gevraagd om noodhulp te verlenen, indien de persoonlijke omstandigheid dit toelaat.

Het systeem bestaat uit een database met aangemelde burgerhulpverleners, in het bezit van een reanimatiecertificaat, en aangemelde AED’s. Het systeem zoekt met behulp van het opgegeven adres eerst de geografische gegevens van het slachtoffer op. Vervolgens wordt gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie het woon- of werkadres het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt (maximaal 1000 meter).

In een denkbeeldige cirkel rondom een AED bevinden zich burgerhulpverleners die mogelijk opgeroepen kunnen worden om eerst een AED op te halen voordat men zich begeeft naar het slachtoffer. De straal rondom een AED is maximaal 500 meter. Bij het bepalen van de straal van deze cirkel is rekening gehouden met de tijd die nodig is om via de AED naar het slachtoffer te gaan. Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie opgestart wordt en een AED aanwezig is.

Eisen
Voor het inschrijven als burgerhulpverlener bij HartslagNu, moet men in het bezit zijn van een geldig diploma/certificaat voor reanimatie en AED- bediening dat is verstrekt door een opleidingsinstituut dat aangetoond opleidt volgens de geldende richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De beheerder van een AED is uitgenodigd zich aan te melden als het merk/model/type is toegelaten op de Nederlandse markt. De beheerder draagt er zorg voor dat de AED ook na aanmelding blijft voldoen aan deze eisen.

Belangrijkste schakel
De redenen voor mensen om zich aan te melden zijn divers en variëren van ‘dat spreekt vanzelf’ en ‘omdat ik de belangrijkste schakel in de keten kan zijn’ tot ‘ik heb in de persoonlijke sfeer iets meegemaakt’. Van der Worp: “EHBO’ers zijn bijzondere mensen. Zij hebben de opleiding gedaan omdat zij iets willen doen voor de medemens als er sprake is van een ongeluk of ander incident. Bij diverse letsels kun je je nog afvragen wat de juiste aanpak is. Een hartstilstand is levensbedreigend en de actie is klip en klaar. Dan wil je wat kunnen doen. Wanneer men nog twijfelt om zich bij dit initiatief aan te melden dan geef ik ze de volgende overweging mee: “Stel je hoort dat de buurman van drie huizen verderop aan een hartstilstand is overleden omdat hulp niet op tijd was. Hoe spijtig is het dan te bedenken dat je het verschil had kunnen maken.”

Cijfers
In 2014 is het aantal gealarmeerde burgerhulpverleners significant gestegen (+28%) ten opzichte van 2013. Ook de helpdesk draaide afgelopen jaar wederom op volle toeren. Bij 2.478 oproepen werd het maximum van 30 burgerhulpverleners gehaald. Dit geeft voor 2014 een gemiddelde van 22,3 gealarmeerde burgerhulpverleners per oproep.

Meer informatie op www.hartslagnu.nl

Nieuwe fase met App HartslagNu is toe aan een nieuwe fase, waarbij niet alleen maar via de vertrouwde SMS wordt gealarmeerd, maar vanaf maart 2015 ook via een App op de smartphone. Van der Worp: “Met de introductie van de app zal de effectiviteit van de burgerhulpverlening verder toenemen. Met deze App zijn we in staat om alleen dan te alarmeren als de burgerhulpverlener ook daadwerkelijk in de buurt is van het slachtoffer, binnen zes minuten ter plaatse kan zijn en waarbij ook nog eens rekening gehouden wordt met de lokale infrastructuur.”
Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in