Communicatie-onderzoek

Hoe kunnen wij u beter informeren en betrekken?

Deze vraag staat centraal bij het onderzoek dat vanaf september wordt uitgevoerd door Scompany in opdracht van het bestuur van de Nationale Bond voor EHBO en mede mogelijk gemaakt door de stichting Fast.

De volledige vraagstelling vanuit het bestuur is : “Hoe kan het bestuur de communicatie met de aangesloten verenigingen en leden het beste inrichten, zodat de aangesloten verenigingen zich goed geïnformeerd en betrokken voelen?

Met als onderliggende vragen:

  • Welke middelen zijn effectief en waarom wel/niet?
  • Welke onderwerpen zijn met name interessant voor de verenigingen?
  • Welke rol kan het bestuur ten aanzien van die onderwerpen het beste innemen?
  • Wat verwachten verenigingen van het bestuur?
  • Wanneer heeft het aangesloten zijn bij een bond meerwaarde voor een vereniging?
  • Welke communicatiemiddelen of kanalen zouden het beste ingezet kunnen worden?
  • Op welke manier kan de inhoud het beste overgebracht worden (vorm, tone of voice, vormgeving)?

In de week van 4 september start het onderzoek met een kennismaking met het bestuur. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld en voorgelegd. Wekelijks wordt er een voortgangsrapportage aan het bestuur verstuurd.

Het kan zijn dat uw vereniging in de periode tussen 11 september en half oktober benaderd wordt om deel te nemen aan het onderzoek. Wij verzoeken u vriendelijk om al uw medewerking te verlenen aan het onderzoek, zodat we in de toekomst u nog beter van dienst kunnen zijn.

Scompany is onderdeel van het vierde leerjaar van de opleiding Communicatie van Hogeschool Utrecht. Studenten werken vanuit Scompany in de rol van junior consulent in teamverband toegewijd aan uitdagende communicatievraagstukken van externe opdrachtgevers. Ze doen onderzoek, leveren een advies van toegevoegde waarde op en presenteren dit half oktober aan het bestuur van de Nationale Bond voor EHBO.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in