Correcte boekhouding voor EHBO-Verenigingen: Het Belang van Kostprijsberekening en Realistische Verdienmodellen

EHBO-verenigingen spelen een cruciale rol in onze samenleving door mensen op te leiden in levensreddende vaardigheden en hulp te bieden bij evenementen en noodsituaties. Het succes en de bestaanszekerheid van EHBO-verenigingen zijn sterk afhankelijk van een solide financiële basis. In dit artikel zullen we de essenties van boekhouden voor EHBO-verenigingen verkennen, met nadruk op het belang van regelmatige kostprijsberekeningen, het correct afschrijven van EHBO-inzetmiddelen en het hanteren van een realistisch verdienmodel.

[Lees meer]

Kostprijsberekening: Het Fundament van Financiële Stabiliteit

Een EHBO-vereniging moet altijd een duidelijk beeld hebben van haar werkelijke kostenstructuur om financiële problemen te voorkomen. Een jaarlijkse kostprijsberekening is daarom essentieel om inzicht te krijgen in alle operationele kosten, zoals opleidingskosten voor instructeurs, onderhoud van materialen en inzetmiddelen, en overheadkosten. Hierbij moet speciale aandacht worden besteed aan het sparen voor de opleidingskosten van nieuwe instructeurs.

Het financieren van de opleiding van instructeurs is van cruciaal belang om de continuïteit van EHBO-opleidingen te waarborgen. Door regelmatig geld te reserveren voor deze kosten, kan een vereniging voorkomen dat ze in de toekomst in financiële problemen komt of zonder instructeur(s) komt te zitten (en meteen in haar bestaan bedreigd wordt).

Correct Afschrijven van EHBO-Inzetmiddelen

EHBO-inzetmiddelen, zoals verbandmiddelen en defibrillators, hebben een beperkte levensduur. Het is van groot belang dat EHBO-verenigingen deze inzetmiddelen correct afschrijven in hun boekhouding. Het negeren van afschrijvingskosten kan leiden tot een vertekend financieel beeld, wat op zijn beurt kan leiden tot verkeerde beslissingen.

Door inzetmiddelen correct af te schrijven, kan een vereniging de kosten van vervanging plannen en ervoor zorgen dat ze altijd over goed functionerende EHBO-materialen beschikken. Dit draagt ook bij aan de veiligheid van de leden en degenen die zij assisteren en de slachtoffers die ze helpen.

Realistisch Verdienmodel: Het Belang van Evenementendiensten

EHBO-verenigingen zijn vaak afhankelijk van inkomsten uit EHBO-diensten bij evenementen. Het is van vitaal belang dat deze diensten tegen een realistische prijs worden aangeboden. Het vaststellen van tarieven die onder de werkelijke kostprijs liggen, kan de vereniging langzaam van binnenuit uithollen en de financiële gezondheid in gevaar brengen.

Een realistisch verdienmodel houdt rekening met alle kosten, inclusief loonkosten, onkostenvergoedingen, administratieve uitgaven en vervangingskosten voor inzetmiddelen. Door een eerlijke prijs te vragen voor EHBO-diensten, kan de vereniging de financiering van opleidingen en de tijdige vervanging van materialen veiligstellen.

Het Voorkomen van Valse Concurrentie

Het is van groot belang voor EHBO-verenigingen om verantwoordelijk te handelen in hun prijsstelling. Het weglaten van belangrijke kostenposten of het hanteren van tarieven die kunstmatig laag zijn, kan valse concurrentie creëren ten opzichte van andere verenigingen in de omgeving. Dit kan leiden tot financiële moeilijkheden voor alle betrokken partijen.

In plaats van te concurreren op prijs, moeten EHBO-verenigingen streven naar samenwerking en het bieden van kwalitatief hoogwaardige diensten. Dit bevordert een gezonde concurrentieomgeving en verzekert de bestaanszekerheid van alle EHBO-verenigingen in de regio. Het kan betekenen dat u met opdrachtgevers of subsidieverstrekkers aan tafel moet om bijvoorbeeld een reanimatie & AED-training kostendekkend te krijgen en eventuele inflatie-invloed te corrigeren.

Conclusie

Boekhouden voor EHBO-verenigingen is geen optionele activiteit; het is een cruciaal instrument voor financiële stabiliteit en groei. Door regelmatige kostprijsberekeningen uit te voeren, EHBO-inzetmiddelen correct af te schrijven en realistische verdienmodellen te hanteren, kunnen deze verenigingen hun missie van levensreddende hulp voortzetten en een solide financiële basis behouden. Bovendien is het naleven van eerlijke prijsstellingen essentieel om valse concurrentie te vermijden en de bestaanszekerheid van collega EHBO-verenigingen te waarborgen. Correct boekhouden is daarom meer dan de inkomsten en uitgavenlijstjes maken, het vraagt om een volledige aanpak zoals bovenstaand beschreven en aandacht van het volledige bestuur om alle aspecten te wegen en begrijpen.

Met een goed beheerde en begrepen boekhouding kunnen EHBO-verenigingen hun belangrijke rol in de gemeenschap blijven vervullen en levens redden.

Bijlage: verdienmodel van een kleine EHBO-vereniging (25 leden)

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in