Dat is nog even wennen

Accreditatie en instructeurs:

Instructeurs Eerste Hulp moeten hun diploma om de twee jaar laten verlengen. Sinds het cursusjaar 2010 – 2011 worden de vaardigheden van de instructeur getoetst op basis van een accreditatiesysteem. Dit puntensysteem heeft als doel om de kwaliteit van de Instructeur Eerste Hulp te waarborgen.

In Nederland organiseren ruim 1500 EHBO verenigingen en meer dan 250 commerciële opleidingsinstituten de opleidingen voor Eerste Hulpverleners. ‘De opleiding wordt gegeven door Instructeurs Eerste Hulp’, zegt G.P. Hermens, secretaris van De Nederlandse Organisatie Docenten EHBO (NODE), een van de organisaties die zich bezighouden met de scholing en nascholing van die instructeurs. Een andere organisatie die hulpverleners opleidt tot instructeurs is Stichting Ekoned in Zuid-Holland.

Hoe verliep vroeger de verlengingsprocedure voor deze diploma’s? Vroeger haalde je je diploma Instructeur Eerste Hulp. Vervolgens volgde je na- en bijscholing, woonde je rayonbijeenkomsten bij en werd door de rayonleider gezegd: ‘Je bent voldoende aanwezig geweest en dus vraag ik verlenging aan’. Het diploma werd dan door Het Oranje Kruis verlengd.
Het Oranje Kruis stelt de eisen vast voor de verlenging van diploma’s. Dit is zowel voor het diploma Eerste Hulp (het EHBO-diploma) als voor het diploma van de Instructeurs Eerste Hulp. Veel organisaties, zoals de Nationale Bond en opleidingen, maar zeker niet alle volgen deze eisen. Ook andere certificerende instellingen kunnen hun eigen criteria voor diplomering vaststellen.

Het Oranje Kruis was van mening dat de nascholing van de instructeurs te vrijblijvend was en voor verbetering vatbaar, dit laatste ook met betrekking tot de kwaliteit van de instructeur. Om die redenen is nu alweer zeven jaar geleden een eerste bijeenkomst georganiseerd over de mogelijkheden van accreditatie bij de nascholing van Instructeurs Eerste Hulp. Hierbij werd een basis gelegd voor een accreditatiesysteem en er werd een pilot gestart. In dit systeem kreeg je niet alleen punten als je nascholing volgde, maar ook als de instructeur lessen gaf. Het werd een ingewikkeld systeem. Op basis van een evaluatie is alles drastisch bijgesteld. Dit resulteerde in het systeem dat er nu is.

Accreditatie betekent letterlijk erkennen. Als Instructeur Eerste Hulp moet je kwaliteit leveren en daarvoor dus erkend worden. De verlenging van het instructeursdiploma vindt voor de instructeur om de twee jaar plaats op elke eerste oktober. Voor deze verlenging moeten de instructeurs in totaal 28 punten in twee jaar tijd behalen. Dat zijn punten voor Eerste Hulp Vaardigheden en voor didactiek: het lesgeven.

De opleiding Eerste Hulp Instructeur duurt een jaar. Vanuit NODE wordt geprobeerd de toekomstige instructeurs een goede opleiding te geven. De instructeurs moeten meer dan kennis van zaken hebben en daar heb je tijd voor nodig. Tijdens de opleiding leren de cursisten de Eerste Hulp Vaardigheden, lesgeven, over de organisatie binnen de EHBO-wereld en moet er een stage afgerond worden. In de praktijk leren de cursisten het meest. Geef maar eens instructies aan een leek, dat is lastig. De huidige aanpak zorgt voor een goede voorbereiding tot Instructeur Eerste Hulp.
Via de NODE is er veel belangstelling voor de opleiding. Er zijn nu ongeveer 2200 instructeurs aangesloten. De kosten voor de opleiding zijn stevig , deze bedragen ruim tweeduizend euro voor de gehele opleiding, inclusief examens. Na de opleiding tot instructeur kun je lid worden van de NODE. Dan betaal je vijftig euro per jaar en heb je de mogelijkheid om rayonbijeenkomsten te volgen, de punten te behalen en om beoordeeld te worden.

Stichting Ekoned organiseert in Zuid-Holland cursussen die eerstehulpverleners opleidt tot instructeur Eerste Hulp of instructeur Jeugd Eerste Hulp A of B. Het doel van deze opleidingen is het krijgen van zelfstandige instructeurs van een hoog niveau. De stichting organiseert op diverse plaatsen rayonbijeenkomsten voor instructeurs Eerste Hulp om hun competentie op peil te houden.

Om het diploma Instructeur Eerste Hulp te behalen, worden examens afgenomen door examinatoren van Het Oranje Kruis. Het instructeursexamen bestaat uit drie onderdelen. De eerste onderdelen zijn de Eerste Hulp Vaardigheden en Theorie Eerste Hulp. Als de cursist slaagt, dan kan het derde onderdeel afgelegd worden; het examen “instructie” (lesgeven).

De Instructeurs Eerste Hulp moeten na twee jaar 28 punten hebben behaald. Door de rayonleider wordt dit in een systeem geregistreerd. Na twee jaar ziet Het Oranje Kruis of iemand op alle onderdelen voldoende punten heeft behaald en of de beoordelingen hebben plaatsgevonden. Als dat zo is, wordt het diploma Instructeur Eerste Hulp verlengd, zo niet, dan krijgt de instructeur een melding van Het Oranje Kruis om openstaande tekorten aan te vullen.

De opleiding Instructeur Eerste Hulp is voor iemand die instructeur of instructeur Eerste Hulp wil worden, om cursussen te gaan geven in EHBO-verenigingen of via een eigen bedrijf. Die instructeur moet zijn vaardigheden en zijn leskwaliteiten op peil houden.

In het beginstadium waren instructeurs argwanend, want er kwam een nieuw systeem. Daarbij ontstond ook aversie. Nu het systeem is ingetreden, volgt de geleidelijke acceptatie. Het is wennen zeggen ervaren instructeurs. Enkele instructeurs zijn met hun opleiderservaring opgestapt. De nieuwe aanpak sloot niet aan bij hun wensen en het idee dat de eisen veel te hoog worden. Het Oranje Kruis zou volgens deze opgestapte hulpverleners de lat te hoog leggen.

Als je een goede Instructeur Eerste Hulp wilt zijn, dan zul je ook aan eisen moeten voldoen en je competenties moeten kunnen tonen. Zijn alle onderdelen voldoende, dan wordt de instructeur competent verklaard. En daarmee is de cirkel van kwaliteitsborging rond.

Wilt u zich aanmelden voor de opleiding Instructeur Eerste Hulp, kijk dan op www.ehbodocent.eu of op www. ekoned.nl
Meer weten over het accreditatiesysteem? Ga dan naar www.ehbo.nl

Miriam Bons
Freelance redacteur en sportinstructeur

Het accreditatiesysteem kent vijf onderdelen: – Beheersing vaardigheden: – de instructeur moet beoordeeld worden op alle Eerste Hulp Vaardigheden (onderdeel 1) – de instructeur moet iedere twee jaar beoordeeld worden op instructievaardigheden, het lesgeven (onderdeel 3) – Nascholing: – op Eerste Hulp Vaardigheden (onderdeel 2) – op instructievaardigheden; didactiek (onderdeel 4) – op Eerste Hulp- of instructievaardigheden; in relatie tot Eerste Hulp of instructie (onderdeel 5) Voor de nascholing dienen 28 punten per twee jaar behaald te worden.

Fotocredits: NODE rayon Zuid Holland 05

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in