EHBO als baken van veiligheid

13 vragen aan Tonnie Bronstein, secretaris van EHBO-vereniging Asten

Wie Asten zegt, zegt klokken. In alle uithoeken van de wereld tref je klokken aan die in Asten zijn gegoten. Maar het Brabantse Dorp heeft ook als eerste een EHBO-cursus voor mensen met een verstandelijke beperking opgezet.

1. Met wie heb ik het genoegen?
‘De secretaris van EHBO-vereniging Asten, Tonnie Bronstein, ik vertel graag over mijn liefde voor EHBO.’

2. Waarom heeft u EHBO?
Tijdens mijn werk in een kippenfabriek was de aanwezigheid van een EHBO’er noodzakelijk, vanwege de scherpe messen. Om in stijl te blijven, ik was er als de kippen bij om mijn EHBO-diploma te halen. Ook in mijn baan als taxichauffeur kwam dit goed van pas.

3. In welke branche bent u werkzaam?
Momenteel werk ik in de metaalsector, een risicovolle omgeving waarbij de kans op ernstige tot fatale ongevallen groot is. EHBO is hier een must, daarnaast ben ik een van de Bedrijfshulpverleners.

4. Wat zijn uw taken als secretaris van een EHBO-vereniging?
Voor EHBO-vereniging Asten ben ik het contactadres. Mijn taken zijn het ontvangen van post, verzenden en ontvangen van inschrijfformulieren voor nieuwe leden. Deze nieuwe leden informeren en de verzamelde informatie doorsturen naar de penningmeester en ledenadministratie. Daarnaast het maken van het ledenboekje, de jaarverslagen en het werven van sponsoracties voor extra inkomen. Gemiddeld neemt het een uur per week in beslag.
5. Wat kun je vertellen over EHBO-vereniging Asten?
EHBO Asten bestaat al 76 jaar en heeft ongeveer 80 leden. Wij geven op jaarbasis 18 herhalingslessen, alle competenties en AED. Per jaar proberen wij een basiscursus volwassenen, eerste hulp aan kinderen, cursus jeugd, cursus KANSPLUS en een lezing te geven. E-learning zal hieraan toegevoegd gaan worden. Jaarlijks staan wij met een EHBO-post op ongeveer 50 evenementen

6. Welke evenementen?
De evenementen zijn heel divers, van een spel zonder grenzen, zeskamp tot een busreis van de Koninklijke Bond voor Ouderen (KBO), maar ook verschillende sport- en muziekevenementen.

7. Wat heb je zelf meegemaakt als EHBO’er?
Naast ‘gewone’ EHBO, heb ik ook twee keer een reanimatie gedaan. De meest ingrijpende ervaring was tijdens een verwenevent waarbij een klein kind zijn infuus er had uitgetrokken. In samenwerking met een arts en de moeder is er tijdig een nieuwe teruggeplaatst. Dat was heel spannend en iets wat ik nooit meer zal vergeten.

8. Hoe staat het met de EHBO-cursus voor mensen met een verstandelijke beperking?
KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. De potentiële EHBO-cursisten melden zich aan bij KansPlus, waar een inschatting wordt gemaakt van de beperkingen maar vooral de mogelijkheden van de EHBO’er-in-wording. Kaderinstructeur Ria Egging heeft ongeveer drie jaar geleden een speciaal cursusboek ontwikkeld, inclusief les- en oefenmateriaal. Zij is bezig om het boekwerk weer helemaal aan de nieuwe normen te laten voldoen.

9. Iets om misschien breder te lanceren?
Er zijn diverse aanvragen geweest om dit boekwerk te bemachtigen, maar Ria heeft aangegeven dat ze het uniek wil laten voor KansPlus Asten Someren.

10. Hoe informeert u de leden over de wijzigingen in de EHBO?
Tijdens onze herhalingslessen werken wij uitsluitend via de laatste drukken van het lesboek. De herhalingslessen vinden voor de helft plaats in een schoolgebouw. Tijdens deze lessen wordt de theorie afgewisseld met praktijk. Onze kaderleden zijn zeer bekwaam om een leuke en leerzame oefenavond in elkaar te zetten. De andere helft vindt plaats op diverse locaties. (fabrieken, tuinders, museum, kerk en diverse andere bedrijven). Deze oefeningen bootsen de realiteit een heel eind na. Deze avonden zijn ook heel goed bezocht en zeer leerzaam.

11. In het kader van terreurdreiging/aanslagen is de tourniquet weer geïntroduceerd bij EHBO. Hoe vind je deze ontwikkeling?
De tourniquet is tijdens de lessen wel getoond en gedemonstreerd. Maar wij hebben deze niet standaard in onze koffers. We hopen deze ook nooit nodig te moeten hebben.

12. Hoe is het imago van EHBO in algemeen en EHBO Asten specifiek?
EHBO Asten bestaat is al sinds 1943 en is inmiddels een begrip in Asten. Wij houden ons voornamelijk bezig met het verzorgen van diverse cursussen, het geven van herhalingslessen en het verlenen van hulp bij evenementen. Een baken van veiligheid en graag gezien op vele evenementen, zoals markten, muziek en sport.

13. Waarom zou iedereen een EHBO-diploma moeten gaan halen?
Het is zo belangrijk dat als er iets gebeurt in je omgeving je kunt helpen. Een stukje basiskennis helpt je al als je bijvoorbeeld een melding zou moeten doen. Mijn voorkeur zou uit gaan naar een verplicht vak EHBO op school.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in