EHBO Leren & Doen 2e druk

Rijk geïllustreerd praktijkboek

Handelen en weten: daar gaat het om in de nieuwe druk van EHBO Leren & Doen. Na de eerste druk uit 2011, ligt er nu een nieuwe uitgave op tafel die de complete lesstof biedt voor het diploma Eerste Hulp. En voor wie belangstelling heeft voor achtergronden en extra informatie is, duidelijk onderscheiden van de lesstof, heel veel toegevoegd. Dat maakt het boek ook geschikt voor verdiepende herhalingslessen.

De nieuwe druk volgt de eindtermen van het Oranje kruis, is overzichtelijk en uitnodigend. Het geeft telkens kort aan hoe de eerstehulpverlener in voorkomende situaties moet handelen.

ABCDE-methode
Ook de extra hoofdstukken zijn geheel herzien en een nieuw hoofdstuk over wandelletsels is toegevoegd. De hoofdstukken over hulpverlening tijdens evenementen en bij acute alcohol- en drugsproblematiek hebben gewonnen aan inhoud. De in brede kring gekende ABCDE-methode bij hulpverlening wordt uitvoerig beschreven. Daarmee biedt Leren & Doen een stevig houvast voor degenen die als hulpverleners regelmatig bij activiteiten zijn betrokken en daar samenwerken met andere hulpverleners.

Nieuw: website Leren & Doen
Mèt het verschijnen van de nieuwe druk is de website www.ehbolerenendoen.nl het digitale kanaal dat gebruikers extra informatie biedt. De informatie sluit aan bij de hoofdstukken uit het praktijkboek. Zo wordt het mogelijk om bijvoorbeeld de telkens wisselende trends in het gebruik van drugs te signaleren. De website wordt een platform: wie informatie wil aanbieden is welkom.

Nieuw: Nieuwsbrief Leren & Doen
De redactie van Leren & Doen gaat zo nu en dan een nieuwsbrief uitgeven met nieuws en tips. Een gratis abonnement via ehbo@lerenendoen.nl. Wie informatie wil delen, is hartelijk welkom.
Kennistest
De Kennistest wordt aangepast aan de nieuwe inhoud van het praktijkboek. De test, die duizenden malen is gedaan, blijkt waardevol voor cursisten en voor iedereen die wil weten hoe het met de eigen kennis is gesteld.

Docenten CD
Voor docenten en kaderinstructeurs is een CD met lespresentaties beschikbaar.

Prijzen
De uitgave is goed en goedkoop. Dat gaat hier inderdaad samen!

€ 18.- inclusief btw ex. verzendkosten. Voor niet leden € 21,20 incl. btw ex.
verzendkosten.

Docenten CD € 13,50 incl. btw ex. verzendkosten. Bestel via secretariaat@nationalebond.nl.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in