EHBO Vereniging Denekamp 70 jaar (1950 – 2020)

Met het vizier gericht op haar 70-jarig jubileum op 19 september aanstaande, blikt EHBO Vereniging Denekamp terug op haar geschiedenis sinds de oprichting in 1950. In dit magazine ligt de focus voornamelijk op EHBO-gerichte activiteiten van deze vereniging. De EHBO-vereniging Denekamp bestaat momenteel uit 148 leden. Waarvan 79 actieve leden, 28 jeugdleden, 35 steunende leden en 6 ereleden (onder wie 1 ere-voorzitter).

De eerste activiteiten die de EHBO-vereniging verzorgde waren de jaarlijkse wielerronde, concoursen, wandeltochten, Tiroler Weekend en voetbalwedstrijden. Er werden in de beginjaren zoveel mogelijk verbandposten ingericht in Denekamp, Tillligte, Lattrop, Beuningen en Noord-Deurningen. Dankzij deze verbandposten (inclusief brandcard en zuurstof) en de aanwezigheid van een EHBO-er in bedrijf of huis waar de verbandposten zich bevonden, zijn tal van levens gered.
 
In de beginjaren waren er nog geen professionele Lotus-slachtoffers. Die rol werd toen gespeeld door de eigen leden. Ook begonnen de leden onder leiding van dokter P. Dierick te oefenen om aan wedstrijden deel te kunnen nemen. De EHBO-vereniging had een eigen wedstrijdploeg. Met het Rode Kruis werd vaak een gecombineerde ploeg samengesteld die opmerkelijke successen boekte. Met als absolute hoogtepunten het winnen van de landelijke wedstrijden in 1967 te Delft en winnaar van de Europese Kampioenschappen in 1973 te München.
 
In 1963 werd voor de eerste keer in Denekamp de jaarlijkse wedstrijd om de Paul Dierick Beker georganiseerd. In 1972 volgden internationale wedstrijden. De districtswedstrijden (District Overijssel) werden maar liefst vijf keer in Denekamp gehouden. In 2000 vierde de vereniging het gouden jubileum met een grootse receptie en vanaf dat jaar werd er voor het eerst een lesavond Zwemmend Redden daadwerkelijk in de praktijk gebracht.

De EHBO vereniging kreeg tijdens dit jubileum van de plaatselijke Rabobank twee kostbare en onmisbare reanimatiepoppen.
Rond 2006 deed de AED zijn intrede in de EHBO-wereld. De toenmalige kaderinstructeurs Nico Haafkes, André Hekke, Johan Schiphorst en Jan Schiphorst volgden destijds de opleiding om met dit levensreddende apparaat om te kunnen gaan. Zij instrueerden onze leden, gaven opleiding bij bedrijven, verenigingen, de inwoners van Denekamp en de omliggende dorpen.

De EHBO-vereniging wordt tegenwoordig steeds vaker benaderd om aanwezig te zijn bij evenementen. Natuurlijk bij sportwedstrijden met een gevaarlijk randje zoals grasbaanraces, autorodeo, Trekkertrek, de Military Boekelo en zelfs schapen scheren en klootschieten.

Vanaf 2011 zijn vele BHV-opleidingen verzorgd. Het Brand- en Ontruimingsgedeelte door René Veldscholten (Instructeur met eigen BHV bedrijf), het EHBO gedeelte kwam voor rekening van de kaderinstructeurs van onze EHBO vereniging.
Dankzij het Coöperatie Fonds van de Rabobank Twente kon er in 2014 een nieuwe AMBU reanimatiepop worden aangeschaft. De ooit ook van de Rabo gekregen poppen waren echt aan vervanging toe.

Door het bestuur zijn tal van lezingen georganiseerd voor de leden van de vereniging. Deze lezingen worden door huisartsen, onze eigen instructeurs en diverse instanties en personen verzorgd. Hierbij valt dan onder andere te denken aan onderwerpen zoals:  Ziekte van Lyme, Brandwondenstichting, Ambulancedienst Oost, EHBDD, reuma, EHBO bij Wandelletsel, herseninfarct en Tactus verslavingszorg.

Vanaf 2012 werd de Jeugd EHBO door vrijwilligers van onze vereniging opnieuw opgezet. De jeugd was enthousiast hetgeen resulteerde in Jeugd EHBO cursussen mét examen. Na het examen volgde als afsluiting de spannende kennismaking met reanimatie/AED.

Jaarlijks organiseerden we oefeningen in Manege de Zonnebeek in samenwerking met de opgeleide BHV vrijwilligers van de Paarden- en Ponyvereniging. Later werd besloten om deze oefening elk jaar op een andere locatie te houden. In fabrieken bijvoorbeeld en in samenwerking met de brandweer. In het kader van het 70-jarig jubileum zal er een grote Lotusoefening worden gehouden.

In het verleden werd de jaarlijkse Diagnosetest verzorgd door de kaderinstructeur. Vanaf 2016 kreeg deze avond een andere invulling. Op verzoek van Lotus Cristel Haafkes wordt sindsdien een “Schilderij van Lotussen” voor de leden gehouden. Dit in samenwerking met de Lotuskring Hengelo. Het betreft een observatie-avond waarbij de Lotussen niet mogen bewegen en niets mogen zeggen. Op basis van observeren moeten de in groepen verdeelde EHBO-ers er achter zien te komen wat er gebeurd is en wat er met de slachtoffers aan de hand is. Het werd een succes.

In 2017 werd door het Oranje Kruis een nieuwe competentie aan het Diploma EHBO toegevoegd: de aantekening Eerste Hulp aan kinderen (EHak). Dat gaat om baby- en kinderreanimatie, verslikking, kinderziekten, ziekteverschijnselen en het herkennen van kindermishandeling. Er kwamen nieuwe eisen met betrekking tot baby- en kinderreanimatiepoppen. Door aanmelding voor de “Greunloop” werd onze vereniging uitverkozen tot goed doel met als resultaat een donatie van 2.102,99. Van dit geld hebben we een baby verslikkingspop, een kinderreanimatiepop en twee oefen-AED’s kunnen aanschaffen.

Ook in 2017 werd besloten om meer basiscursussen EHBO te gaan verzorgen. In samenwerking met de plaatselijke sportverenigingen biedt de vereniging leden, leiders, trainers de mogelijkheid hen op te leiden tot gediplomeerde EHBO’ers. Die sportverenigingen beschikken nu over eigen opgeleide EHBO’ers, inzetbaar tijdens trainingen, wedstrijden en toernooien.

In de loop der jaren werd onze vereniging steeds vaker gevraagd om voor evenementen de EHBO te verzorgen. Bij evenementen moet je zichtbaar zijn. Wederom is het de Rabobank die bijspringt met een donatie van 6.000 euro. Eindelijk konden we onderscheidende EHBO-kleding aanschaffen.
 
Met dank aan het Univé Oost Fonds konden we een caravan aankopen en ombouwen tot een mobiele EHBO-post. Via omroepvereniging TROS kregen we het geweldige bedrag van 8.000 euro. Dankzij deze donatie konden we twee moderne AMBU Man Wireless reanimatiepoppen en baby reanimatiepoppen kopen. De nieuwe poppen kun je aansluiten op een laptop zodat beter is te zien of de borstcompressie diep genoeg en de beademing voldoende is. Eind vorig jaar vroegen we bij RTV Oost een AED project aan via “Overijssel in Aktie”. Dankzij vele giften en donaties konden we twee mobiele AED’s aanschaffen, zeer bruikbaar bij voor publiek opwindende sporten.

Gedurende het bestaan van de vereniging hebben we altijd een beroep kunnen doen op onze leden, altijd bereid tot optimale inzet. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes: onze grote waardering en dank!

Voor meer informatie over de EHBO-vereniging Denekamp zie onze website: www.ehbodenekamp.nl of onze facebookpagina ehbodenekamp.
Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in