EHBO’ers met hart en ziel

Ook met verstandelijke beperking is eerste hulp te leren

Wie Asten zegt, zegt klokken. In alle uithoeken van de wereld tref je klokken aan die in Asten zijn gegoten. Maar het Brabantse dorp heeft ook als eerste een EHBO-cursus voor mensen met een verstandelijke beperking opgezet.

Sinds de start in 2012 hebben inmiddels 22 mensen het certificaat ‘EHBO voor KansPlus’ mogen ontvangen. In april van dit jaar zal er wederom met zes cursisten worden gestart met een nieuwe editie. Het initiatief, dat subsidie ontvangt van de gemeente, is voortgekomen uit een fietsongeval van een van de wethouders uit Asten nu ruim vijf jaar geleden.
Hij maakte een vervelende val en kon niet meer overeind komen. Een aantal mensen met een beperking was getuige, maar niet in staat om eerste hulp te bieden. De secretaris van EHBO-vereniging Asten, Tonnie Bronstein, vertelt: “Al langer speelde het idee om een cursus op te zetten voor mensen met een beperking. Die is echt van de grond gekomen door de samenwerking tussen belangennetwerk KansPlus en EHBO-vereniging Asten.”

Pictogrammen
De potentiële cursisten melden zich aan bij KansPlus, waar een inschatting wordt gemaakt van de beperkingen maar vooral van de mogelijkheden van de EHBO’er-in-wording. Kaderinstructeur Ria Egging heeft ongeveer drie jaar geleden een speciaal cursusboek ontwikkeld, inclusief les- en oefenmateriaal. Bronstein: “We gebruiken in het lesboek vooral pictogrammen. Op de diverse dagcentra en woonvormen wordt veel gewerkt met deze beeldtaal en daardoor was het een logische keuze: de vertrouwdheid en het feit dat een beeld meer zegt dan 1000 woorden.”

Verbanddoos
De volgende onderwerpen komen in zes avonden aan bod: de verbanddoos, wonden/schaafwond, brandwonden, kleine ongevallen, bloedneus, splinter, insectensteken, botbreuken, kneuzing/verstuiking, flauw vallen/bewusteloosheid. Bronstein: “We zorgen elke week voor een nieuw EHBO-item om mee te nemen: om de nieuwsgierigheid te prikkelen voor komende lessen, maar ook zodat men aan het slot van de cursus met een goed gevulde verbanddoos naar huis gaat. Na afloop ontvangen cursisten ook een speciaal voor hen ontworpen certificaat, inclusief foto en naam. De laatste cursusavond nodigen we alle eerder gecertificeerde deelnemers uit, zodat we ook direct een herhalingsavond kunnen draaien.”

Begeleiding
De cursisten worden zoveel mogelijk een-op-een begeleid en voor het uitbeelden van de verschillende letsels wordt gebruik gemaakt van Lotussen. “Dit vraagt ook een goede voorbereiding”, vertelt Bronstein. “We reconstrueren een ongeluk rustiger. Ook leggen we uit dat de Lotus niet echt bloedt, maar dat bloed is gemaakt van ranja. Daarmee willen we voorkomen dat de mensen in paniek raken.” Om stress te vermijden, heeft de EHBO-vereniging ervoor gekozen om geen reanimatie en AED-bediening in het lespakket op te nemen. “We demonstreren het wel op een pop, maar zeggen er bij dat ze in dat geval de leiding erbij moeten halen of 1-1-2 moeten bellen.”

Interesse
Veel EHBO-verenigingen hebben interesse getoond in het opzetten van een soortgelijke cursus. De secretaris van EHBO Asten zegt hierover: “We staan open voor het uitwisselen van ervaringen en willen graag de diverse initiatieven op dit gebied ondersteunen. Ook vanuit de Nationale Bond EHBO is interesse getoond in het lesmateriaal. We zijn er trots op om hierbij een voorbeeldfunctie te kunnen vervullen.”

Trots
Het verzorgen van de cursus is dankbaar werk, vertelt Bronstein. “Na afloop van de cursus werden we bedolven onder bloemen en bonbons. Nog steeds beginnen ze te glunderen als ze je zien op straat en gaan ze direct vertellen wat ze allemaal meegemaakt hebben. Een van de eerste cursistes heeft na afloop nog weken met het diploma in haar tas gelopen, zo trots was ze erop. Ik ben zelf EHBO’er in hart en nieren, maar deze mensen gooien hun hele hart en ziel erin. Mooier kan niet.”

KansPlus is de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking met ongeveer 70 ledengroepen, 8.000 leden en ruim 1000 vrijwilligers. De ledengroepen van KansPlus organiseren regelmatig activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten voor alle leden.
EHBO-vereniging Asten is in 1943 opgericht en bestaat uit ongeveer 100 leden. Afgelopen jaar zijn zij voor 50 evenementen gevraagd en hebben daarvoor EHBO-posten bemand. Naast reguliere EHBO-cursussen is er in Asten ook een werkgroep gestart die zich bezighoudt met zowel ‘EHBO voor ouderen’ als ‘EHBO aan ouderen’. Ook bij EHBO komt de ervaring van Asten met klokken van pas. “Recent hebben we een oefening mogen organiseren bij de Klokkengieterij. Het thema brandwonden was snel gekozen.”
Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in