Geen beperkingen bij hulpverlening

Drukverband aanleggen, stabiele zijligging creëren of een handgreep van Heimlich toepassen. Voor de één kunnen deze voor het oog gemakkelijke en snel toe te passen EHBO handelingen simpel zijn, in sommige situaties is dat toch net even anders. Daarom zette de EHBO-vereniging in Asten een cursus op het programma voor mensen met een verstandelijke beperking.

Twee jaar geleden schrokken bevriende jongeren met een verstandelijke beperking op toen de wethouder van Asten op de weg van zijn fiets viel. Verbaasd en machteloos stonden de jongeren bij dit incident.
Zonder enige kennis over EHBO is het verlenen van eerste hulp lastig. Daarom faciliteren het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten KansPlus, en de EHBO-vereniging Asten nu een cursus waarbij verstandelijk beperkten meer kennis over EHBO opdoen.
Tonnie Bronstein, de secretaris van EHBO-vereniging Asten, is enthousiast over dit nieuwe programma. ‘In april 2012 zijn we een pilot gestart voor negen verstandelijk beperkten. De cursisten melden zich aan via KansPlus waar de cursist en het niveau van de cursus goed op elkaar afgestemd worden.’ EHBO-instructeur Ria Egging creëerde speciaal een cursusboek en het lesmateriaal voor dit lesprogramma. Voordat de cursus van start gaat ontvangen de cursisten een oefenpakketje met verschillende verbandmaterialen en hulpmiddelen. Hierdoor raken de cursisten meteen bekend met de EHBOverbanddoos.

Tonnie ziet de verschillen tussen dit lesprogramma en een standaard EHBO cursus. ‘Bij het lesprogramma bestaat het cursusboek uit visuele beelden, daarbij gebruiken we weinig tekst omdat het geschreven woord niet op kan tegen afbeeldingen en foto’s in boeken.’ Zoals bij het onderdeel behandelen van brandwonden. Hier komt de cursist in het cursusmateriaal direct een afbeelding tegen van een persoon die zijn brandwond in het lauwwarme water houdt. ‘Met een klokje in de afbeelding zie je direct dat deze handeling minimaal tien minuten duurt.’
‘Een ongeluk reconstrueren we rustiger bij verstandelijk beperkten. De opbouw van het cursusprogramma verschilt daarmee sterk met de andere EHBO-cursussen.’ Voorzitter van EHBO-vereniging Asten, Wim Vaes, merkte dit verschil direct op. ‘Tijdens de cursus was ik actief als LOTUS. Hierbij keken de cursisten soms vreemd op als ik weer langs kwam. Meermaals werd aan mij gevraagd of ik weer een ongeluk had gehad en waarom ik mij alweer had gestoten.’ Tonnie weet dat een verstandelijk beperkte kan schrikken van een lotus die gewond is. ‘Een rustige introductie van de lotus is dan ook noodzakelijk.’

‘Met deze cursus willen we voorkomen dat onze mensen in paniek raken als er een ongeluk gebeurt.’ Tonnie beaamt dat de cursus een creatieve factor bezit waarbij de cursisten spelenderwijs bekend raken maken het geven van eerste hulp. ‘Het inzetten van een stabiele zijligging behoort ook tot het lesprogramma. Twee cursisten vielen tijdens het uitvoeren van deze zijligging op elkaar en gaven elkaar snel een kus.’ Mooie spontane gebeurtenissen wisselen elkaar dan ook af tijdens dit lesprogramma. ‘Zoveel enthousiasme en dankbaarheid is aanwezig op deze cursussen.’

Bij de pilotversie van deze cursus lette KansPlus en de EHBO-vereniging goed op de begeleiding. ‘Bij deze cursus hadden we vele vrijwilligers beschikbaar die ons hielpen bij het toepassen van de EHBO. Eén op één begeleiding is hierbij bijna noodzakelijk. Ook de begeleiding in het lesmateriaal is goed vertegenwoordigd. Zo weet de cursist wanneer je goed moet luisteren naar het slachtoffer. Dit wordt duidelijk gemaakt met de afbeelding in het cursusmateriaal waarbij een persoon met haar hand achter haar oor staat afgebeeld.’

Na afloop van de cursus krijgen de cursisten jaarlijks twee herhalingslessen waarbij alle doorgenomen stof weer op een speelse manier opgefrist wordt. Bij de zojuist afgelopen cursus werden de begeleiders overstelpt met bloemen en bonbons, waarbij de vrijwilligers veel dankbaarheid en enthousiasme van de gecertificeerde cursisten ontvingen. Op meerdere locaties in Nederland werken verenigingen en instanties samen om verstandelijk beperkten de EHBO beginselen bij te brengen. Momenteel werkt de Kansplus vereniging Asten/Someren hard aan het krijgen van een subsidie voor deze cursus zodat de onkosten minimaal blijven.

Hoe benader je een invalide slachtoffer? • Benader een slachtoffer op de gebruikelijke normale manier. Probeer op gelijke ooghoogte contact te zoeken met het slachtoffer. • Is het slachtoffer aanspreekbaar? Vraag dan net als bij een valide slachtoffer of je de invalide slachtoffer ergens mee kunt helpen.
Tips bij EHBO-cursus voor verstandelijk beperkten • Stem het programma goed op de doelgroep af. Teveel diepgang doet de concentratie van de cursist verminderen. • Wees duidelijk met instructies en maak in het cursusmateriaal veel gebruik van afbeeldingen. • Communiceer helder en gebruik geen dubbelzinnige opmerkingen. • Blijf alle instructies herhalen. • Blijf als LOTUS rustig en geduldig met het uitleggen van de handelingen. • Breng de verwondingen bij de LOTUS stapje voor stapje toe zodat de cursist niet schrikt. • Let op bij de examinering dat er extra tijd ingepland wordt om het examen geduldig af te kunnen nemen.

Marwin van Niekerk Fotocredits EHBO-vereniging Asten/Someren

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in