Geldigheid van hulpverlenercertificaten verdwijnt

Per 4 januari 2021 hebben de hulpverlenercertificaten van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Europese Reanimatie Raad (ERC) geen geldigheid meer. Op het certificaat vindt u in plaats van de geldigheidsdatum de datum waarop u de laatste cursus heeft gevolgd.
Na het behalen van het certificaat moeten kennis en vaardigheden regelmatig opgefrist worden om bekwaam te blijven. Hoe lang vaardigheden exact behouden blijven, verschilt van persoon tot persoon. Het is daarom belangrijk per jaar meerdere korte vaardigheidstrainingen te volgen.
De NRR en ERC zijn van mening dat iedereen één keer per jaar een opfristraining in de BLS en PBLS zou moeten volgen. Tijdens deze opfristraining worden de vaardigheden door een instructeur beoordeeld en waar nodig verbeterd. Na succesvol afronden van een opfristraining krijgt de cursist een nieuw certificaat.

Wat vult u in bij HartslagNu?
Nu er vanaf 4 januari 2021 geen geldigheidsdatum meer op de certificaten wordt gezet, vult u de datum van de laatste cursusdatum + 1 jaar in.  (cursus was op 15 januari 2021, dan vult u in je HartslagNu-account 15 januari 2022 in)

Houders van het Diploma Eerste Hulp en HartslagNu!
Houders van het diploma Eerste Hulp vullen in hun HartslagNu-account de geldigheidsdatum die op het EHBO- diploma staat in. Wel wordt van de diploma houders verwacht dat ze, net als de certificaathouders meerdere korte vaardighedentrainingen op jaarbasis volgen.

De volledige tekst “Geldigheid van hulpverlenercertificaten verdwijnt” is na te lezen op www. reanimatieraad.nl.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in