Gezocht : Bestuurders!

Dit jaar bestaat de Nationale Bond voor EHBO 75 jaar en daar gaan we natuurlijk uitvoerig bij stilstaan als bestuur met allerlei activiteiten. Daarnaast liggen er voor ons als bestuur grote uitdagingen zoals het ondersteunen van alle aangesloten verenigingen bij hun activiteiten.

Daarnaast voeren we overleg met de andere EHBO-koepels en zijn we vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van het Prins Hendrik Fonds en hebben we natuurlijk een zeer prettige samenwerking met het Oranje Kruis en al onze andere partners en leveranciers. Bij al dit werk worden we ondersteunt door ons secretariaat dat zorgt voor de dagelijkse ondersteuning.

Binnen het bestuur is er plaats voor nieuw elan, met name op de gebieden p.r. en communicatie (intern en extern).

Heb jij zin en tijd om ons bestuur te komen versterken of ken je iemand die hier uitermate geschikt voor is? Laat het ons weten. Mail naar: secretaris@ehbonationalebond.nl

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in