Handreiking ‘best practices’ voor nieuwe leden van het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis hoort regelmatig van verenigingen dat ze een goede instroom van nieuwe leden hebben. Een probleem waar veel verenigingen echter mee te kampen hebben, is dat de uitstroom vaak net zo groot of groter is. Verenigingsbesturen merken dat Eerste Hulp een arbeidsintensief traject is, waarbij een groot beroep wordt gedaan op vrijwilligers. De meeste verenigingen worden immers geleid door onbetaalde vrijwilligers. Het is een van de redenen dat er steeds meer energie wordt gestoken in de begeleiding en het behoud van leden in plaats van in het werven van nieuwe leden.

Het Oranje Kruis wil de verenigingen graag ondersteunen en een rol spelen in de onderlinge kennisdeling. Het doel van deze handreiking is dan ook succesvolle acties en activiteiten te verzamelen en handvatten te bieden om leden te werven en te behouden. Goede voorbeelden en slimme acties vanuit diverse verenigingen zijn verzameld als best practices. Een best practice is in dit geval een succesvolle werkwijze voor werving en ledenbinding die elders in de praktijk is gebracht, effectief is bevonden en ook bruikbaar en nuttig kan zijn voor andere verenigingen. Ze zijn waardevol als ijkpunt voor verenigingen die met soortgelijke activiteiten bezig willen zijn.

In de periode van april tot en met oktober 2019 heeft Het Oranje Kruis de EHBO-verenigingen in het hele land gevraagd informatie over hun acties m.b.t. ledenwerving en ledenbehoud te delen. Uit het contact met zo’n 400 verenigingen zijn 20 best practices geselecteerd. Nóg meer ondersteunende ideeën vindt u in de tips & tricks. Veel activiteiten t.b.v. ledenwerving en -binding pikten wij op uit e-mails, krantenberichten, telefonisch contact en bij verenigingsbezoeken. Uiteindelijk meldden verenigingen in een digitale enquête zelf hun best practices aan Het Oranje Kruis.

Het doel is dus om de verenigingen nieuwe handvatten te bieden waarmee u succesvol nieuwe leden kunt werven, jongeren kunt bereiken en bestaande leden kunt binden, behouden en motiveren om als vrijwilliger activiteiten te verrichten.

U kunt de handreiking hier downloaden.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in