Heidag Bestuur Nationale Bond voor EHBO

Als voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering 22 mei in De Bilt (Van der Valk hotel) heeft het bestuur op een zogenoemde ‘heidag’ met elkaar gebrainstormd over de toekomst van EHBO en wat de Nationale Bond voor EHBO voor de EHBO kan betekenen. Als dagvoorzitter loodste oud-voorzitter Marijke van Beukering het bestuur vaardig door de verschillende brainstormonderdelen.

Aan de orde kwamen ‘structuur van de Nationale Bond’, ‘Communicatie intern en extern’; ‘Kenniscentrum, training, opleidingen’; ‘Plaats en positionering van de Bond in Nederland t.o.v. de overige bonden/koepels, VNG en politiek’.

Dit alles leidde tot omlijningen met betrekking tot de doelen van de Nationale Bond, welke taken daaraan gekoppeld zijn en een doorkijkje wat ons dan de komende jaren te doen staat en welke kansen en mogelijkheden dan verzilverd kunnen of zelfs moeten worden.
Met betrekking tot de communicatie kon vastgesteld worden dat we andere doelgroepen extern moeten zien te bereiken om EHBO meer naamsbekendheid te geven. Daarvoor is een herpositionering van het alom gewaardeerde EHBO Magazine in combinatie met intensivering van Nieuwsbrieven en het activeren van een Facebook-site met advertentiemogelijkheden voorzien.

Inmiddels is de eerste aanzet gemaakt en is de Facebook-site reeds actief: https://www.facebook.com/NationaleBondEHBO en zijn er mede op verzoek van diverse regiovergadering drie Facebook-groepen aangemaakt waar in besloten vorm geïnteresseerden elkaar kunnen informeren. Op verzoek kunnen er meer groepen gemaakt worden.

Als slot van de heidag werd nagedacht hoe dit alles om te zetten in beleid voor de komende jaren.
Een van de uitkomsten is dat de Nationale Bond nu zo groot gegroeid is dat het nodig is om met werkgroepen te gaan werken om het aantal vragen van de verschillende verenigingen aan te kunnen. Tevens wordt voorzien dat een intensievere samenwerking met de collega EHBO-bonden, bijvoorbeeld via gezamenlijke EHBO reclamecampagnes, verkend moet worden.

Op de Algemene Ledenvergadering 20 mei zal het bestuur met u als vereniging in discussie gaan over meer concrete stappen dit jaar en volgende jaren zodat er een meerjarenplan ontstaat waaraan gezamenlijk gewerkt kan worden.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in