Het EBHO Magazine ‘Eerste Hulp’

20 mei vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Nationale Bond voor EHBO plaats.
Tijdens deze ALV is uitvoerig gesproken over de kosten van ons Magazine voor EHBO. Niet verwonderlijk, want het Magazine neemt een behoorlijke hap uit ons jaarbudget.

Tijdens de vergadering werd door een aantal verenigingen gesteld dat veel Magazines ongelezen blijven. Vooral omdat het aantal aangeleverde exemplaren simpelweg te groot blijkt te zijn. Niet iedereen in de vereniging wenst een exemplaar te ontvangen en is tevreden met een inkijk-exemplaar. Het reduceren van het aantal toegezonden exemplaren is daarmee een gemakkelijk uit te voeren bezuinigingsmaatregel.

Helaas heeft de oproep aan de verenigingen via de mei NBvEHBO-nieuwsbrief, om middels een mail aan secretariaat@nationalebond.nl te laten weten hoeveel Magazines uw vereniging geleverd wenst te krijgen, bijna geen respons opgeleverd. Daarom is tijdens de bestuursvergadering navolgend op de ALV overwogen om per vereniging het aantal toegezonden exemplaren met 25 procent te reduceren, tenzij de vereniging bij het secretariaat vooraf een opgave heeft gedaan van het aantal toe te zenden EHBO Magazine exemplaren.

Herhaalde oproep: geef aan secretariaat@nationalebond.nl door hoeveel exemplaren u als vereniging werkelijk nodig heeft. Indien uw vereniging niet reageert, kan dat als gevolg hebben dat het bestuur zich genoodzaakt ziet u in de toekomst minder exemplaren van het magazine te sturen.

Uiteraard zal het bestuur komende tijd nog aanvullende voorstellen uitwerken om de kosten van het Magazine nog verder te beperken! Daartoe zullen we in gesprek gaan met de makers en drukkers van het Magazine.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in