Het Oranje Kruis en het belang van de online ledenadministratie

Vanuit het secretariaat is een groot project opgestart om de online ledenadministratie weer volledig en juist te krijgen. Het afgelopen jaar is gebleken, onder andere door het onderzoek van Scompany (zie ander artikel), dat de online ledenadministratie veel aandacht behoeft. Ook door onderzoek vanuit het bestuur was al vast komen te staan dat veel gegevens binnen de online ledenadministratie onjuist c.q. onvolledig zijn.

Bijkomend was eind vorig jaar het verzoek van het Oranje Kruis om een lijst aan te leveren van alle aangesloten verenigingen bij de Nationale Bond voor EHBO met bijbehorend Oranje Kruis nummer. Reden hiervoor is dat het Oranje Kruis de aangesloten verenigingen van de drie EHBO koepels geen prijsverhoging in rekening wil brengen voor haar diensten. Om dit goed in de systemen van het Oranje Kruis te verwerken, werd ons als bestuur de vraag gesteld om een dergelijk overzicht aan te leveren met de namen van de aangesloten verenigingen en bijbehorend Oranje Kruis nummer. Dit is echter niet zo simpel aangezien wij als bestuur van de Nationale Bond voor EHBO niet beschikken over de Oranje Kruis nummers van de aangesloten verenigingen. We hebben ervoor gekozen om dit op te lossen door in de online ledenadministratie een extra item toe te voegen waarin de aangesloten verenigingen hun Oranje Kruis nummer kunnen vermelden.

Dit alles hebben we dus vanuit het bestuur in een groot project gestopt met als doel alle gegevens van bestuurders van aangesloten verenigingen up to date te krijgen, de ledenaantallen van de aangesloten verenigingen volledig en juist op te nemen, het Oranje Kruis nummer van iedere aangesloten vereniging op te nemen en de juiste gewenste aantallen van het magazine dat iedere vereniging collectief wil ontvangen op te nemen.

Via deze weg doen we als bestuur een dringend beroep op de bestuurders van de aangesloten verenigingen, voor zover u nog niet heeft gereageerd op de vragen vanuit het secretariaat, om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in