Het Oranje Kruis keurt geen eigen vlees

“Wij zijn sterk voor een onafhankelijke toetsing”

Afgelopen jaar lijkt de wildgroei aan diploma’s, gerelateerd aan EHBO, een vlucht te hebben genomen. Dat baart Het Oranje Kruis ook zorgen, alhoewel kwaliteit zich nooit zal verloochenen, zegt Annet de Voogd in haar functie als woordvoerder van de organisatie die onafhankelijke examinering hoog in het vaandel heeft staan.

De missie van Het Oranje Kruis is de verspreiding van kennis en kunde van EHBO in Nederland. De organisatie vindt het belangrijk dat er zo veel mogelijk mensen op verantwoorde wijze Eerste Hulp kunnen verlenen. Annet de Voogd: “De redenen voor iemand om te starten met een EHBO-cursus zijn legio. Vaak is men getuige geweest van een ongeval op straat of is er thuis iets gebeurd. Het zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn dat iedereen weet wat hij/zij moet doen, vaak in afwachting van de komst van de professionele hulpverlening.”

Opleiding
Wanneer het besluit is genomen om de opleiding te gaan volgen en het EHBO-diploma te gaan halen, zoekt de cursist naar een geschikte vereniging of instituut. De Voogd: “Momenteel zijn er meer dan 300.000 gecertificeerde EHBO’ers bij Het Oranje Kruis geregistreerd, opgeleid door een behoorlijk aantal opleidingsinstituten. Er is er dus altijd wel één in de buurt te vinden.” Harde cijfers van andere organisaties die BHV/EHBO-gerelateerde opleidingen verzorgen, zijn niet bekend, maar dat het een aanzienlijk aantal is, wil de woordvoerder van Het Oranje Kruis zeker beamen. “Zonder te oordelen over de kwaliteit hiervan benadrukt Het Oranje Kruis het belang van objectieve toetsing voor het Diploma Eerst Hulp. Met dit diploma heb je een goede basis om in de meest uiteenlopende situaties als eerstehulpverlener op te treden.”

Onveranderde eisen
Bij Het Oranje Kruis zijn 3200 instructeurs Eerste Hulp gecertificeerd om de mensen op te leiden. De Voogd: “De instructeur heeft een belangrijke rol in de weg naar het behalen van het diploma.”

Hoewel de exameneisen onveranderd zijn, dus volgens de 26ste druk van Het Oranje Kruis boekje, is er aan de organisatie en reglementen van de examens in de afgelopen jaren wel het nodige veranderd.

“Wij zijn sterk voor een onafhankelijke toetsing en willen niet ‘als slager ons eigen vlees keuren’. Daarom hebben we gemeend om bijvoorbeeld de examenteams niet meer zelf te laten kiezen welke onderdelen er geëxamineerd worden. Dit zorgt voor een eenduidig, duidelijk en daardoor eerlijk examen voor alle betrokkenen. Verder zijn er ook trainingen voor examinatoren en de inzet van consulenten bij de examens. De adviesrol die een Lotusslachtoffer altijd al heeft gehad bij een examen, is vanaf 1 september 2015 officieel gemaakt, doordat hem/haar ook om een handtekening op het beoordelingsformulier wordt gevraagd. Uitgebreide informatie is hierover te vinden op website www.hetoranjekruis.nl.”

“Wij zouden het liefste zien dat EHBO wordt geïntegreerd in het voorgezet onderwijs. Dat past ook in het kader van de wens van de overheid voor een participatiesamenleving. In samenwerking met Het Rode Kruis, de Hartstichting en Taskforce QRS heeft Het Oranje Kruis het voorstel gedaan voor het Platform Onderwijs 2032 om Eerste Hulp, waaronder reanimatie, vast onderdeel van het onderwijs van de toekomst te laten zijn.”

Cijfers
Jaarlijks vinden gemiddeld 1,9 miljoen letsels plaats als gevolg van privé-ongevallen. In het verkeer vinden 760.000 letsels plaats. Er zijn 23.000 Spoed Eisende Hulpbehandelingen van 0-19 jarigen als gevolg van fietsongevallen, waarvan 4.200 voor hoofdletsel (hoofd/hals/nek). Elk jaar krijgen 15.000-16.000 personen een hartstilstand (circulatiestilstand) buiten zorginstellingen. Dat zijn er 300 per week. Door snel de juiste acties te nemen kan er meer narigheid worden voorkomen. “Met deze cijfers in het achterhoofd is dus de kans groot dat de EHBO’er in actie moet komen en effectief hulp zal moeten verlenen. Wij als Het Oranje Kruis voelen ons verantwoordelijk om de kwaliteit van het Diploma Eerste Hulp te garanderen. Daarvoor zijn wij in 1909 opgericht en dat zullen we ook tot in lengte van jaren blijven doen”, aldus Annet de Voogd.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in