Hoe komt de EHBO aan geld?

Waarom heeft de ene EHBO-vereniging moeite om haar hoofd boven water te houden en de andere helemaal niet?

Dat EHBO in het algemeen en de verenigingen specifiek nog moeten werken aan de naamsbekendheid, blijkt als we dat vragen aan Anne van der Meiden. De oud-hoogleraar communicatiewetenschappen en public relations vraagt hoeveel EHBO-verenigingen er zijn in Nederland en is hogelijk verbaasd wanneer het antwoord 1150 is (bron: Wikipedia, red.).

Hoewel er veel mensen vissen in dezelfde vijver, verwijst Van der Meiden voor financiële bijdragen naar serviceclubs als Lions of Rotary. Van der Meiden is zelf jarenlang lid geweest van de Lions. “Ik herinner me een evenement waarbij we voor de mensen van de EHBO-post pannenkoeken stonden te bakken, zowel voor de slachtoffers als ook voor de EHBO’ers zelf!”

Collecte
“De diaconie van kerken kan interessant zijn om te benaderen. De wetgeving verbiedt dat de opbrengst voor andere doelen wordt gebruikt dan armenzorg. De kerkraad heeft dan misschien geen geld om een dominee te betalen, de collecte van de diaconie mag daarvoor niet aangesproken worden. Collectegeld mag alleen besteed worden aan goede doelen.”

Grote EHBO-sponsoracties ziet Van der Meiden niet in het verschiet: “Voor dit soort acties ontbreekt de emotionele binding. Bij een natuurramp of akelige ziekte is een landelijke actie een uitgelezen mogelijkheid, EHBO wordt echter meer gezien als dienstverlening.”

Zichtbaar
Belangrijk is dat een EHBO-vereniging zich zichtbaar opstelt. “Vroeger waren de EHBO-posten in de buurt gemarkeerd met een schildje of vlag. Nu zijn ze vooral op evenementen zichtbaar maar wel van braderieën tot en met festivals als Zwarte Cross”, zegt Van der Meiden.

Cor Havelaar van de Twentse Wensambulance schroomt niet om de publiciteit op te zoeken. “Het gaat om inkomsten om met de wensambulance te kunnen blijven rijden.” Elke aanleiding wordt aangegrepen om berichten te plaatsen. “Daarnaast is netwerken belangrijk, zo heb ik een oud kopieerapparaat gekregen. Ik maak daarmee veelvuldig kleurplaten met het logo van een onderneming erop. Daarnaast geef ik presentaties op scholen, maak foto’s bij de ritten, etc. etc.”

Actieplan
“Maak als EHBO-vereniging een boodschappenlijstje en ga daarmee de boer op. Benader de plaatselijke bank met het verzoek om € 500 voor een EHBO-tent en vraag een verbandleverancier om overjarige pleisters als oefenmateriaal voor de lessen.” Ad van Laarhoven van EHBO-vereniging Petrus Donders uit Tilburg wil met zorgverzekeraars om de tafel om een bijdrage te krijgen voor EHBO. “Een bezoek aan de EHBO-post op een evenement is tenslotte veel goedkoper dan een bezoek aan de huisartsenpost. Daar mogen we best aandacht voor vragen.”

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in