In de schoenen van een hulpverlener

De stichting Hulp voor Hulpverleners kreeg landelijke bekendheid met de SIRE campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’. Desondanks duiken met enige regelmaat nog steeds berichten op in de media over hulpverleners die agressief bejegend zijn of zelfs lichamelijk letsel hebben opgelopen bij de uitoefening van hun werk. Om dit te stoppen, heeft de stichting een nieuwe campagne bedacht die de naam ‘Help de hulpverleners’ heeft meegekregen.

“Onderzoek heeft aangetoond dat de SIRE campagne zeer succesvol was”, verteld Rick Franx, één van de drie oprichters van het eerste uur. Als voormalig politieman en vrijwilliger bij de brandweer voelt hij zich nauw betrokken bij alle molestaties van hulpverleners. “Met onze nieuwe campagne willen wij geweld tegen hulpverleners gaan voorkómen, in plaats van dit gedrag te bestraffen nadat het kwaad al is geschied. Lichamelijk letsel of een traumatische gebeurtenis zijn in veel gevallen niet te compenseren met een straf voor de dader.”

De campagne ‘Help de hulpverleners’ bestaat uit een interactieve game en een lespakket voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Dit alles vanuit een grote truck die drie of vier jaar door heel Nederland zal rijden. Het project geeft antwoord op de vraag hoe men zich het beste kan gedragen als een hulpverlener aan het werk is en wat men kan doen als men getuige is van agressiviteit.

Filmpjes
“Via de game zullen mensen ervaren hoe het is om in de schoenen te staan van hulpverleners of omstanders. Aan de hand van filmpjes kunnen verschillende scenario’s worden beleefd en in onze truck zullen – met 3D beelden en projecties – levensechte ervaringen worden nagebootst. Ook gaan plaatselijke hulpverleners voorlichting geven. Zij zijn de mensen om wie het gaat. Zij weten waarover zij praten.”

“Eerlijk gezegd ben ik een beetje geschrokken van het aantal hulpverleners dat mee wil werken”, zegt Franx. “Ik bedoel dit in positieve zin. Vanuit het hele land zijn al aanmeldingen binnen. Men vindt het een fantastisch idee. De support, ook van vervoerders en sponsoren, is enorm. Vanuit allerlei richtingen wordt hulp aangeboden.”
Volgens het onderzoek naar de SIRE campagne is er veel onwetendheid over hulpverleners en er is een grote behoefte naar meer educatie en informatie. Naar verwachting zal daarin nu worden voorzien, waardoor het gedrag van sommige groepen positief wordt beïnvloed. Voor de campagne is een financiering aangevraagd bij verschillende ministeries, die inmiddels al enthousiast hebben gereageerd op de plannen. Vermoedelijk start de campagne na de zomervakantie.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in