Inzet BIG-geregistreerde zorgverleners door EHBO-vereniging

Regelmatig wordt de vraag gesteld of BIG-geregistreerde zorgprofessionals door een EHBO-vereniging kunnen worden ingezet, als zorgprofessional of als eerstehulpverlener. Deze inzet wordt op dit moment om meerdere redenen afgeraden. Op de website geven we hiervan een overzicht.

  • Wanneer een EHBO-vereniging zorgprofessionals inzet in Basiszorg, Spoedzorg, Medische zorg of Specialistische Spoedzorg is de EHBO-vereniging per definitie een EZO-medisch. Dit betekent dat de vereniging aan alle eisen van een EZO-medisch voldoen. Daarnaast wordt de vereniging dan gezien als zorgaanbieder en moet de vereniging ook voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor EHBO-verenigingen die alleen eerstehulpverleners inzetten is dit overigens mogelijk ook het geval.
  • Als (BIG-geregistreerde) zorgprofessionals als eerstehulpverleners worden ingezet is ook de Wkkgz van toepassing. Daarnaast geldt dat een BIG-geregistreerde zorgprofessional altijd wordt gezien als beroepsbeoefenaar in het kader van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Van de zorgprofessional wordt verwacht dat hij handelt als zijnde beroepsbeoefenaar. Dit betekent voor de zorgprofessional dat zijn handelen, ook in de rol van eerstehulpverlener, onder het tuchtrecht valt en wordt beoordeeld op basis van zijn beroepsnormen. Daarnaast is de zorgprofessional ook aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door zijn handelen en zijn dus beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen noodzakelijk. Dit is overigens wet- en regelgeving en geen norm vanuit de veldnorm.
  • De positie van de zorgprofessional die is ingezet in de rol van eerstehulpverlener is niet geheel duidelijk. Mogelijk loopt de zorgprofessional risico door aansprakelijkheid en het feit dat ook deze zorg onder het tuchtrecht valt. Om deze reden is op dit moment de inzet van zorgprofessionals door EHBO-verenigingen onverstandig.
  • Zorgprofessionals ingezet in de rol van eerstehulpverlener moeten voldoen aan de competenties in bijlage 8.1.

Bron: evenementenzorg.org

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in