Jaarlijks honderden slachtoffers koolmonoxidevergiftiging

Ieder jaar maakt het onzichtbare en geurloze gas koolmonoxide (CO) slachtoffers. Het is een zeer giftig gas dat 250 maal sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof. De ernst van een koolmonoxidevergiftiging varieert van een bezoek aan een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis tot overlijden.

Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast leidt koolmonoxidevergiftiging tot bijna tweehonderd ziekenhuisopnamen en enkele honderden behandelingen op een Spoedeisende Hulpafdeling. Per jaar treden er echter grote verschillen in deze aantallen op en een eenduidige ontwikkeling is niet zichtbaar. Het risico op een SEH-bezoek als gevolg van een koolmonoxidevergiftiging is het grootst binnen de leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar.

CO-vergiftiging komt in alle leeftijdsgroepen voor en vindt meestal in een woonhuis plaats, soms in een arbeidssituatie of bijvoorbeeld tijdens een verblijf in een caravan. Vaak is er sprake van een defect in (de afvoer van) verwarmings- of warmwaterapparatuur, zoals kachel, open haard, geiser, cv of combiketel. Ook brand en binnenshuis barbecueën worden als oorzaak genoemd.

Tips
– Wees alert op de symptomen van CO-vergiftiging: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, verwarring, slaperigheid, een versnelde hartslag en vermoeidheid.
– Laat uw schoorsteen ten minste één keer per jaar vegen.
– Laat uw geiser, gaskachel, cv-installatie jaarlijks controleren door een erkend installateur.
– Zorg 24 uur per dag voor voldoende ventilatie in uw huis.
– Plaats koolmonoxidemelders in huis, vooral in kleine ruimtes of waar de ventilatie slecht is.
Meer informatie: www.brandweer.nl/brandveiligheid/koolmonoxide

Koolmonoxide is een reuk-, kleur- en smaakloos gas. Bij het inademen van koolmonoxide wordt opname van zuurstof in het bloed belemmerd. Na enige tijd krijgt het slachtoffer hoofdpijn en wordt hij misselijk Het slachtoffer heeft vaak rode wangen (een ‘gezonde’ blos). Langzaam vermindert ook zijn bewustzijn en uiteindelijk kan het slachtoffer overlijden als niet tijdig hulp wordt verleend. Hoe moet een EHBO’er omgaan bij een vermoeden van koolmonoxidevergiftiging? Let op gevaar voor jezelf. Beoordeel de vitale functies en stel ze veilig, schakel professionele hulp in. Meld aan de hulpverleners zo mogelijk om welke giftige stof het gaat.
Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in