Deel C: Overige letsels en ziekten

Wat is het grootste orgaan van ons lichaam?

Wat is een ontsteking?

Waarom mag je een wond die door een arts gezien moet worden niet ontsmetten?

Welke wonden mag je in principe zelf behandelen en hoeven niet door een arts gezien te worden?

Wanneer is er sprake van hevig bloedverlies? Als…

Waarom mag je een vreemd voorwerp bij een actieve bloeding nooit uit de wond verwijderen?

Wat moet je doen bij een slachtoffer met een doordringende borstwond waar geen voorwerp uitsteekt?

Waaraan herken je een tweedegraads brandwond?

Als het huidoppervlak behoorlijk verbrand is, eerstegraads niet meegeteld, is er kans op shock. Vanaf hoeveel procent is die kans aanwezig?

Welke brandwonden mag een eerstehulpverlener zelf behandelen?

Welke stelling is juist?
Stelling 1: Spoel bij verbranding van het oog minimaal 30 minuten met langzaam stromend, lauwwarm water.
Stelling 2: Zorg dat het aangedane oog lager is dan het goede oog en spoel van de binnen- naar de buitenkant van het oog.

Welke stelling is juist?
Stelling 1: Bij een kneuzing kunnen onderhuids weefsel of organen beschadigd raken. De huid blijft intact. Bij een verstuiking worden de banden rondom een gewricht opgerekt.
Stelling 2: Bij een kneuzing of verstuiking mag het slachtoffer zolang de pijn draaglijk is doorlopen.

Welke stelling is juist?
Stelling 1: Als een gebroken lichaamsdeel wordt bewogen kan er meer schade ontstaan.
Stelling 2: Bij een ontwrichting wordt zoveel kracht uitgeoefend op het gewricht dat het gewricht uit de kom is geschoten.

Waaraan herken je een kneuzing?

Een slachtoffer met oogletsel moet meestal naar professionele hulpverlening. Wanneer hoeft dat meestal niet?

Een slachtoffer heeft een hitteberoerte. Wat moet je als eerste hulpverlener doen?

Welke stelling is juist?
Stelling 1: Een drenkeling is altijd onderkoeld.
Stelling 2: Het menselijk lichaam verliest veel warmte via het hoofd.

Welke stelling is juist?
Stelling 1: Bij temperaturen vanaf min 15 graden Celsius treedt er een beschermingsmechanisme in werking. Belangrijkste lichaamsdelen blijven op temperatuur doordat bloedvaten in ledematen en huid zich vernauwen.
Stelling 2: Door het beschermingsmechanisme bij lage temperaturen is er een kans dat weefsel beschadigd raakt omdat daar te weinig warm bloed doorheen stroomt.

Waaraan herken je een derdegraads bevriezing?

Wat is het verschil tussen lichte en ernstige onderkoeling?

Welke stelling is juist?
Stelling 1: Bij een onderkoeld slachtoffer ga je zo lang mogelijk door met reanimeren.
Stelling 2: Een ernstig onderkoeld slachtoffer kan een acute hartstilstand krijgen als hij te veel wordt bewogen.

Welke stelling is juist?
Stelling 1: Een eerstehulpverlener kan zelf niets aan een vergiftiging doen. Hij moet altijd 1-1-2 bellen.
Stelling 2: Een eerstehulpverlener mag een glas water of melk geven volgens de gifwijzer.

Een slachtoffer heeft een giftige stof over het lichaam heen gekregen. Wat moet je als eerstehulpverlener doen?

Welke stelling is juist?
Stelling 1: Een slachtoffer met elektriciteitsletsel kan nog vastzitten aan de stroombron. Met een duw in de knie kan een staand slachtoffer mogelijk loskomen van de bron.
Stelling 2: Als het niet mogelijk is om een slachtoffer los te maken van de stroombron moet een eerstehulpverlener direct professionele hulp inschakelen.

Welke stelling is juist?
Stelling 1: Een slachtoffer met elektriciteitsletsel of dat door de bliksem is getroffen moet altijd naar professionele hulp.
Stelling 2: Een slachtoffer met elektriciteitsletsel of dat door de bliksem is getroffen heeft altijd een verminderd bewustzijn.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in