Deel B: Stoornissen in de vitale functies

Wat is geen vitale functie?

Een hersenschudding is een vorm van:

Wat moet je als eerstehulpverlener doen bij een slachtoffer met een te laag suikergehalte (hypoglykemie)?

Wat moet je als eerstehulpverlener (het eerste) doen bij een slachtoffer met een te hoog suikergehalte (hyperglykemie)?

Wat moet je als eerstehulpverlener doen bij een slachtoffer met een grote epileptische aanval?

Het slachtoffer is misselijk, ziet bleek, zweet en moet geeuwen. Wat kan er aan de hand zijn?

Wat is er aan de hand bij een bewusteloos slachtoffer?

Wanneer moet je een slachtoffer dat op zijn buik ligt naar zijn rug draaien?

Waaruit bestaat het ademhalingsstelsel?

Hoe wordt voorkomen dat voedsel bij het slikken in de luchtpijp komt?

Wanneer is de ademhaling niet normaal?

Waarom kan de ademhaling bij een bewusteloos slachtoffer, dat op de rug ligt,  verstoord raken?

Welke stelling is juist?
Stelling 1: Een slachtoffer van brand heeft meestal verbrande luchtwegen.
Stelling 2: Een slachtoffer met verbrande luchtwegen kun je herkennen aan de volgende symptomen: abnormale ademhaling, verbrande wenkbrauwen, roet in en rond de neus.

Welke stelling is juist?
Stelling 1: Een eerstehulpverlener mag een slachtoffer met astma helpen zijn medicijnen in te nemen.
Stelling 2: Een eerstehulpverlener moet professionele hulp inschakelen bij een slachtoffer met astma als het slachteroffer bewusteloos is.

Het slachtoffer ademt snel, is duizelig, benauwd en voelt zich angstig. Ook kan hij een tintelend gevoel ervaren rond de mond en in de vingers. Wat is er aan de hand?

Het slachtoffer heeft zich verslikt. Hij moet flink hoesten. Wat doe je als eerste hulpverlener?

Wat is de aorta?

Waar bestaat het bloed uit?

Welke drie soorten bloedvaten bevinden zich in het lichaam?

Als het hart stilstaat wordt het bloed niet meer rondgepompt. Er is dan sprake van:

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is vooral doeltreffend bij:

Welke stelling is juist?
Stelling 1: Er kan sprake zijn van een hartprobleem als een slachtoffer pijn op de borst heeft, de pijn uitstraalt naar arm, kaak of rug.
Stelling 2: De ondergrond voor een hartmassage moet altijd hard zijn.

Welke volgorde van handelen bij een reanimatie is juist als je alleen bent en er een AED in de buurt is?

Wanneer roep je om hulp?

Wanneer mag je de reanimatie beëindigen?

Welke stelling is juist?
Stelling 1: Het is niet erg om een elektrode op een nicotinepleister of pacemaker te plakken.
Stelling 2: De elektroden van de AED blijven alleen plakken op een hele droge en schone huid.

Wat moet je doen bij een slachtoffer met shock?

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in