Lotus onmisbaar bij oefenen van hulpverlening

“We helpen EHBO’er het beste uit zichzelf te halen”

Geen EHBO-examens zonder Lotus-slachtoffers. Kan iedereen Lotus worden en hoe ziet dit vrijwilligerswerk er eigenlijk uit?

André Waalderbos uit Lichtenvoorde is landelijk voorzitter van organisatie Lotus: “Voor je aan de opleiding mag beginnen, ben je verplicht in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma. De opleiding tot Lotus bestaat uit 40-45 lessen van twee uur en wordt gegeven bij de diverse Lotus-kringen. Ben je eenmaal gediplomeerd, dan moet je ieder seizoen de herhalingslessen volgen. Jaarlijks hebben we voor al onze leden ook nog een landelijke scholingsdag in het UMC.”
Gedegen opleiding
Sini Welling, instructeur bij Lotuskring IJsselstein, merkt dat er veel mensen zijn die alleen het ‘leuke’ optreden zien en denken: dat doe ik ook wel even. “Wat echter vergeten wordt, is dat er een gedegen opleiding aan ten grondslag ligt en er veel vrije tijd in gaat zitten, zowel in de voorbereiding als in het daadwerkelijke spelen.”

De organisatie Lotus houdt zich bezig met het zoveel mogelijk betrekken van Lotus-vrijwilligers bij opleiding en oefening van de Eerste Hulp. Men zorgt voor contact en samenwerking tussen haar leden, voor bekendheid van Lotus en voor kwaliteitsbewaking van de opleiding en uitvoering van Eerste Hulp. Ook houdt men toezicht op de naleving van de voorschriften.

Voorzitter Waalderbos heeft veel ervaring als Lotus en inmiddels uit zich dat in het seniordocentschap bij instructeurs. Ook was hij nauw betrokken bij het maken van lesmateriaal voor het Oranje Kruis. Voor al zijn inzet werd hij inmiddels benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

No Play
Desgevraagd zegt Ilonka Kruitbosch, secretaris Lotuskring Nijkerk, over de activiteiten: “Je leert tijdens de opleiding niet alleen het ensceneren, grimeren en acteren maar ook hoe te reageren als je goed dan wel niet goed behandeld wordt. Gaat het echt fout hebben we de ‘code’ NO PLAY. Dan wordt het spel/de oefening gestopt.”

Motivatie
Wat is de motivatie om Lotusslachtoffer te worden? Sini en Ilonka zijn het erover eens dat je als Lotus een verschil kunt maken. “Het leren uit een boekje is leuk, maar de ervaring leert dat mensen terugschrikken als er echt iets gebeurt. Velen kijken dan liever om zich heen en nemen een afwachtende houding aan. Een realistische oefensituatie helpt de EHBO’ers over de drempel om tóch in actie te komen. We helpen hen het beste uit zichzelf te halen.” André Waalderbos: “Naast werken voor EHBO-verenigingen, wordt een Lotus gevraagd bij BHV-trainingen, kinderdagverblijven/BSO’s, zwembaden, verpleegtehuizen, op de Eerste Hulp bij ziekenhuizen maar ook bij regionale en nationale rampenoefeningen.’’

Letsels
Over de werkwijze vertelt Sini: “In principe geeft de instructeur Eerste Hulp de letsels op die gespeeld moeten worden. Hij/zij bepaalt de inhoud van de les.” Ilonka vult haar collega aan: “De Lotus gaat na of en hoe het realistisch uitgebeeld kan worden. Een slagaderlijke bloeding bijvoorbeeld heeft voorbereidingstijd nodig. Net als een afgerukte hand. Die zit niet standaard in de tas…”

De letsels die het meest worden gevraagd, zijn de actieve bloedingen, shock, gebroken benen en verstuikingen. Optredens voor ziekenhuizen zijn meer op spoedeisende hulp-inzet gebaseerd en daar zullen de verwondingen veel ernstiger zijn en de condities gecompliceerder. Dit wordt allemaal doorgenomen met de arts die de cursus leidt.

Veel variatie
Ilonka: “Het leukste van deze hobby is dat er veel, héél veel variatie in zit en je ook afhankelijk bent van je tegenspel.” “Bij de BSO’s vragen ze bijvoorbeeld om een klein kind te spelen. Dat vraagt natuurlijk een geheel andere benadering dan die van een agressieve volwassene. Die afwisseling zorgt dat het nooit gaat vervelen”, benadrukt Sini.

Waardering
De adviesrol van een Lotus-slachtoffer bij een examen is sinds 1 september van dit jaar meer officieel omdat hem/haar ook om een handtekening op het beoordelingsformulier wordt gevraagd. De rol van een Lotus op het examen wordt dus meer geformaliseerd en hierdoor dus nog steviger verankerd. ‘Lotus’ is inmiddels geregistreerd als merknaam LOTUS®. “We geven daarmee de activiteiten van LOTUS® een officiële status en de waardering die het verdient”, aldus André Waalderbos.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in