Mogelijkheden financiële steun i.v.m. coronacrisis

Op de vraag of er voor EHBO-verenigingen ook financiële steun beschikbaar is in verband met de coronacrisis volgt hierna een toelichting over de verschillende regelingen.

Let wel: deze regelingen zijn momenteel gesloten. Houd in de gaten wanneer deze regelingen voor een derde keer worden opengesteld. Zie hiervoor en voor meer informatie: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19.

Het is in ieder geval een misvatting dat alleen sportverenigingen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Daarnaast het advies aan verenigingen om contact te zoeken met hun gemeente. Gemeenten worden namelijk ook gecompenseerd door het Rijk met extra geld om de gevolgen van de Coronacrisis op te vangen.

Toelichting

Mijn vereniging huurt de accommodatie van de gemeente. Via welke regeling kan ik dan gebruik maken?

Daarvoor bestaat de TVS-regeling. Deze regeling is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan sportverenigingen. Dit kan een gemeente zijn, maar ook een sportbedrijf of particuliere verhuurder. Let wel: deze regeling is aan te vragen door de verhuurder en niet door de vereniging als huurder. We adviseren verenigingen om hierover met de verhuurder in overleg te gaan, zodat de verhuurder de TVS-regeling kan aanvragen. Indien een (gedeeltelijke) kwijtschelding nog niet is gebeurd, dan kan deze regeling hier aan bijdragen.

Mijn vereniging heeft een eigen accommodatie, wanneer kom ik in aanmerking voor een financiële regeling voor de doorlopende kosten?

Met een eigen accommodatie kom je als vereniging in aanmerking voor de TVL- of de TASO-regeling. Dit is afhankelijk van de doorlopende lasten. Grotere verenigingen komen doorgaans in aanmerking voor de TVL-regeling. Hiervoor dien je namelijk minimaal € 4.000 vaste lasten te hebben in de periode juni tot en met september 2020. Kleinere verenigingen komen doorgaans eerder in aanmerking voor de TASO-regeling. Dit zijn verenigingen met vaste lasten tussen €501 en €3.999 in de perioden maart tot en met mei 2020 en juni tot en met augustus 2020. Voor beide perioden is de TASO-regeling aan te vragen. Afhankelijk van de SBI-code is het mogelijk om als vereniging ook een beroep te doen op deze regelingen.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in