Nieuwe Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp gepubliceerd

Niet veel EHBO-verenigingen zijn al gestart met de herhalingslessen. Voor veel hulpverleners is dat het moment om de kennis op te frissen. Medio juni 2021 zijn de nieuwe Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021 gepubliceerd, mede reden voor het Oranje Kruis om de 28ste editie van het boekje uit te brengen als officiële handleiding voor de EHBO.

De nieuwe richtlijnen zijn gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktijkexpertise. Het gebruik van medische termen voor eerstehulpverleners is zo veel mogelijk vermeden om de richtlijnen zo simpel en eenduidig mogelijk te houden. Belangrijke wijzigingen zijn een aangepaste reanimatietechniek voor baby’s, de toevoeging van mentale eerste hulp en aangescherpte aanwijzingen voor alarmering van medische hulp.

Reanimatie baby
De reanimatietechniek bij baby’s is aangepast, er wordt onderscheid gemaakt in twee situaties.
1. De eerstehulpverlener is alleen, er is niemand die 112 kan bellen, maar de eerstehulpverlener heeft wel een telefoon bij zich; dan hij moet eerst 5 maal beademen.
2. De eerstehulpverlener is alleen, er is niemand die 112 kan bellen en de eerstehulpverlener heeft geen telefoon bij zich: dan moet hij eerst 1 minuut reanimeren.

Mentale eerste hulp
Vanwege de toename van de psychische problematiek in onze samenleving en daarmee de kans dat eerstehulpverleners hiermee in aanraking kunnen komen. Voor eerstehulpverlening is belangrijk om bij mentale zorg:

– te letten op eigen veiligheid.
– iemand gerust te stellen en probeer een veilige en kalme omgeving te creëren.
– bied een luisterend oor.
– probeer iemand uit een onveilige situatie te halen en bied emotionele steun.
– help bij basisbehoeften als voedsel, water, deken en informeer naar het vinden van een plaats om te verblijven.
– verwijs naar juiste informatie, zorg en hulp.
Het is niet de bedoeling voor een eerstehulpverlener om in de schoenen van een professioneel hulpverlener te gaan staan, gedetailleerd in te gaan op de situatie, het slachtoffer onder druk te zetten om alles te vertellen en emoties daarover te delen. Die taken horen bij een zorgprofessional.
Inschakelen professionele hulp
De noodzaak van het bellen van 112 is voor EHBO’ers overduidelijk, al is ook het belang van de huisarts of spoedpost van de huisartsen onderschreven. In de nieuwe richtlijnen staat nu “Het is niet erg als 112 gebeld wordt in plaats van de huisarts of de spoedpost van de huisartsen of andersom. De zorgprofessionals zorgen voor de juiste hulpverlening.” is toegevoegd, omdat het regelen van hulp in mogelijk ernstige situaties prioriteit heeft en eerstehulpverlening niet moet worden vertraagd door het zoeken naar het juiste nummer.

De volledige opsomming is te vinden op oranjekruis.nl.

Initiatief
Het opstellen van de nieuwe richtlijnen is een initiatief van Het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis, het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening en de Nederlandse Reanimatie Raad. Binnen de eerstehulpverlening is het belangrijk dat iedereen in Nederland dezelfde handelingsperspectieven volgt. Niet alleen omdat daarmee slachtoffers na een ongeluk de beste zorg krijgen, maar ook omdat de eerste hulp hiermee goed aansluit op professionele zorgverlening.
De NREH 2021 vormen het kader voor de eerste hulp eindtermen en daaruit voortvloeiende lesstof. Hierbij is het uitgangspunt dat de te verlenen eerste hulp (EHBO) altijd gericht moet zijn op het bevorderen van het herstel van het slachtoffer en/of voorkomen van verslechtering van de situatie. Regelmatig worden deze richtlijnen geëvalueerd en indien nodig iedere 5 jaar bijgesteld. Hierbij wordt aangesloten bij de cyclus van de Nederlandse Richtlijnen Reanimatie van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Breed draagvlak
De NREH is tot stand gekomen dankzij een werkgroep onder leiding van Dr. L. Geeraedts, traumachirurg van het VUmc. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van voor de eerste hulp relevante (medische) beroepsgroepen en organisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen en Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen. Daarnaast zijn alle belanghebbende organisaties in de gelegenheid gesteld input te leveren tijdens de ontwikkeling van deze richtlijnen.

Wetenschappelijke basis
Doordat de NREH zowel zijn gebaseerd op (internationaal) wetenschappelijk onderzoek als op de meningen van zorgprofessionals, zijn het wetenschappelijke richtlijnen die aansluiten bij de praktijk. Zo hebben ambulance- en huisartsenzorg vastgesteld bij welke letsels en ziekten de huisarts of 112 gebeld dient te worden. Bovendien zijn de richtlijnen aangepast aan de Nederlandse gezondheidszorg, waarmee ze aansluiting geven op de behandelingen van de nationale zorgprofessionals.

De International First Aid Resuscitation and Education Guidelines 2020 van de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan-verenigingen (IFRC) vormen de basis van de NREH. Daarnaast is ervoor gekozen de reanimatie richtlijnen 2021 van de Nederlandse Reanimatie Raad integraal over te nemen. Tegelijkertijd met de nieuwe Richtlijnen is ook een uitgebreide toelichting gepubliceerd. Hierin wordt uitgelegd welke veranderingen zijn doorgevoerd in de NREH 2021 ten opzichte van die van 2016, en waarom. Omdat eerste hulp soms verder gaat dan passantenhulp, hangt het van de rol van de hulpverlener af welke handelingen uit de NREH moeten worden uitgevoerd.

Kenniscentrum
Om op meer regelmatige basis overleg rondom eerstehulphandelingen te creëren, wordt een nationaal kenniscentrum Eerste Hulp opgericht. De belangrijkste doelstelling van dit centrum is de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp (NREH) actueel te houden op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Het kenniscentrum zal gaan dienen als overlegorgaan voor alle organisaties eerste hulp.

Delen op social media

Word nu lid van de Nationale Bond EHBO

Schrijf je hier in